Chlordane

ลักษณะ ผงสีขาว (หากบริสุทธิ์)หรือสีอัมพัน ละลายในตัวทำละลาย (Solvent) ได้ดี  
CAS # 57-74-9 ชื่อทางเคมี 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-4,7-Methanoindene
กลิ่น กลิ่นคลอรีน

การใช้งาน

ใช้เป็นส่วนผสมของยาปราบศัตรูพืชที่อยู่ในดิน
ผลต่อสุขภาพ ผลต่อระบบประสาทเป็นหลัก เช่นเดียวกับยาปราบศัตรูพืชชนิดอื่น
มาตรฐาน ไม่มีสำหรับในอากาศ
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม