กรดไขมัน

ลักษณะ สูตรทางเคมี R-COOH, เช่น Acetic, Butyric, Isobutyric, Propionic และ Lactic Acids
กลิ่น กลิ่นเปรี้ยวเหม็นหืนของอาหารบูด

การใช้งาน

เกิดจากการบูดเน่าของขยะ ไขมัน น้ำเสีย
ผลต่อสุขภาพ ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
มาตรฐาน ไม่มี
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม