ตัวทำละลาย Methyl Ethyl Ketone (MEK) และ Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)

ลักษณะ

ของเหลวไม่มีสี MEK (CAS #78-93-3) สูตรทางเคมี C4H8O
ของเหลวไม่มีสี MIBK (CAS#108-10-1) สูตรทางเคมี C6H12O

กลิ่น กลิ่นหอมหวาน (คล้าย Acetone)

การใช้งาน

MEK ใช้เป็นตัวทำละลายในกาว หมึกพิมพ์ ใช้กำจัดเชื้อ ส่วน MIBK ใช้เป็นสารตัวทำละลายของสีวานิช และไนโตรเซลลูโลซ แลคเกอร์ และยังใช้ในอุตสาหกรรมการกลั่น การสังเคราะห์สารอินทรีย์ของเมทิล เอมิลแอลกอฮอล์
ผลต่อสุขภาพ

ถ้าหายใจเข้าไป ระคายเคืองคอและจมูก คลื่นเหียน อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเสีย ปวดศีรษะ เซื่องซึม วิงเวียนและเดินโซเซ หากได้รับสารระเหยระยะเวลานานๆ จะทำให้ผิวหนังแห้งเป็นสะเก็ด หรือสูดดมเข้าไป อาจทำให้นอนไม่หลับเกิดอาการเสียวที่คอและหน้าอก ปวดลำไส้ ลำไส้ใหญ่อาจบวม
ถ้าเข้าตา ไอระเหยของสารนี้จะทำให้ระคายเคืองตา และเป็นอันตรายต่อระบบประสาทรับความรู้สึก สารละลายนี้ยังทำให้เจ็บปวดและบวม และยังทำให้ตับโต

มาตรฐาน

MIBK :

MEK :

วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม