Methoxychlor

ลักษณะ เป็นของแข็งใส ไม่มีสี CAS # 72-43-5 สูตรทางเคมี C6H15Cl3O2
กลิ่น กลิ่นผลไม้จางๆ

การใช้งาน

ใช้เป็นยากำจัดแมลงแทนดีดีที เพราะสลายตัวได้ง่าย
ผลต่อสุขภาพ ทำให้ชัก สั่น มีผลต่อตับและไต
มาตรฐาน
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม