ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)

ลักษณะ ก๊าซไม่มีสี CAS# 7446-09-5 สูตรทางเคมี SO2
กลิ่น กลิ่นฉุนแสบจมูก เหมือนกลิ่นไม้ขีดไฟ

การใช้งาน

เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถันเจือปน เช่น น้ำมันเตา ถ่านหิน ใช้ฟอกสีแป้งมันสำปะหลัง
ใช้ถนอมอาหารและเครื่องดื่มเช่น เบียร์และไวน์
ผลต่อสุขภาพ เป็นสารระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อและระบบทางเดินหายใจ มีผลในระยะยาวทำให้เกิดโรคต่อถุงลมปอด หากมีฝุ่นละอองในปริมาณที่สูงอยู่ด้วยจะทำให้มีอาการรุนแรงมากกว่าปกติ
มาตรฐาน
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม