ระบบสาธิตการบำบัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ


      ระบบบำบัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ (Fixed Bed Biofiltration) เป็นระบบที่มีการใช้กันแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา โดยใช้การบำบัดสารอินทรีย์ในอากาศด้วยกระบวนการทางชีววิทยาโดยจุลินทรีย์ในสภาวะใช้ออกซิเจน ซึ่งจะได้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ เกลือแร่ และตัวจุลินทรีย์ กระบวนการนี้ใช้ได้ดีกับสารอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นต่ำๆ และอุณหภูมิไม่สูงมาก (น้อยกว่า 40°C) เช่น กลิ่นจากโรงงานอาหาร โรงงานปลาป่น โรงบำบัดน้ำเสีย ระบบ มักมีขนาดใหญ่และใช้พื้นที่มาก แต่การดูแลระบบง่ายและไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษามาก จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกับโรงงานในชนบทที่มีขนาดเล็กถึงปานกลางซึ่งจะช่วยลดปัญหาเดือดร้อนรำคาญได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากวิธีบำบัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพมีการใช้กันน้อยมากในประเทศไทยเพราะเป็นของใหม่ กรมควบคุมมลพิษจึงได้จัดให้มีการสาธิตระบบที่ใช้งานได้จริงขึ้นที่โรงบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเรื่องกลิ่นและระบบบำบัดในรูปของ CD-Rom เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาและใช้งานในการบำบัดกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม