อู่ซ่อมรถ โรงงานประกอบรถยนต์

กระบวนการผลิตและกระบวนการที่ทำให้เกิดกลิ่น

แผนผังกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดกลิ่นจากการใช้สี

 

  • ปัญหากลิ่นมักจะเกิดจากสารที่ระเหยได้ในสี การใช้สีแบบพ่น จะสูญเสียมากกว่าการทาด้วยแปรง การพ่นสีรถ 1 คัน จะสิ้นเปลืองสีที่ไม่ติดวัตถุและกลายเป็นกากสีประมาณ 2 กิโลกรัม และตัวทำละลายอีก 0.5 กิโลกรัม ซึ่งกากสีและตัวทำละลายเหล่านี้ควรถูกรวบรวมไปบำบัดกลิ่น ปัญหาจะเกิดจากการระเหยของ ตัวทำละลาย ได้แก่ ตัวทำละลาย1,1,2- TRICHLOROETHANE ซึ่งเป็นไฮโดรคาร์บอน

การป้องกันและแก้ไข

  • พิจารณาเลือกสีที่ใช้น้ำเป็น ตัวทำละลายแทน หรือใช้สารละเหยเป็นส่วนผสมน้อยลง
  • ใช้เทคโนโลยีการเคลือบสีที่ไม่ต้องใช้ตัวทำละลาย เช่น Power Coating
  • ปิดคลุมแหล่งกำเนิดกลิ่นอย่างมิดชิด
  • ควรมีระบบรวบรวมอากาศที่มีกลิ่นมาบำบัดโดยเลือกใช้วิธีบำบัดตามความเหมาะสม ได้แก่ ใช้แผ่นกรอง Filter ใช้น้ำดักจับ ระบบการเผาไหม้โดยตรง และระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์

ตารางช่วยตัดสินใจ


| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต |อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม