โรงงานปลาป่น โรงงานกระดูกป่น

กระบวนการผลิตและกระบวนการที่ทำให้เกิดกลิ่น

กระบวนการที่ทำให้เกิดกลิ่น

  • กระบวนการเก็บวัตถุดิบ ปลา ขนเป็ด กระดูก จะมีการเน่าเสีย มีความชื้น และมีแมลงวันมาไข่ ทำให้เกิดหนอน ซึ่งหนอนจะทำให้มีกลิ่นมากขึ้นด้วยตัวมันเอง กลิ่นที่เกิดขึ้นจะเป็นพวก Amines , แอมโมเนีย และ ก๊าซไข่เน่า
  • กระบวนการต้ม หรืออบด้วยความร้อน จะมีไอน้ำที่มีกลิ่นของ Amines , แอมโมเนีย กลิ่นปลาย่าง และ ก๊าซไข่เน่า ระบายออกทางปล่อง
  • กระบวนการบำบัดน้ำเสีย จะมีกลิ่นของ ก๊าซไข่เน่า เป็นหลัก
  • กระบวนการเก็บผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้ว บางครั้งจะมีกลิ่นรบกวนบ้าง เป็นกลิ่น Amines

การป้องกันปัญหา

  • ใช้วัตถุดิบที่สดในกระบวนการผลิตและป้องกันไม่ให้เน่าเสีย โดยการแช่น้ำแข็ง ป้องกันแมลงวัน
  • สั่งปริมาณวัตถุดิบให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต สำหรับวัตถุดิบบางชนิด เช่น กระดูกควรต้มให้สุกก่อนนำมาส่งที่โรงงานเพื่อป้องกันการเน่าเสีย
  • การบำบัดน้ำเสียสามารถเลือกใช้ระบบแบบไร้อากาศ (Anaerobic) เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยทำในระบบปิดเป็นการป้องกันไม่ให้กลิ่นระบายออกสู่ภายนอก อาจเลือกใช้ระบบแบบใช้อากาศ (Aerobic) ที่มีระบบรวบรวมและบำบัดกลิ่นประกอบ หรือใช้ทั้ง 2 แบบร่วมกัน
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้ เช่น ปลาป่น ต้องแห้งและบรรจุใส่ถุงหรือเก็บในห้องที่ปิดมิดชิด
  • ควบคุมกลิ่นที่เกิดขึ้น โดยเลือกใช้วิธีบำบัดตามความเหมาะสม ได้แก่ ระบบการเผาไหม้โดยตรง ระบบ สครับบิง ระบบออกซิเดชันโดยโอโซนหรือคลอรีน และระบบชีวภาพ

ตารางช่วยตัดสินใจ


| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต |อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม