โรงงานที่ใช้ไขสัตว์หรือไขมันในกระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตและกระบวนการที่ทำให้เกิดกลิ่นแผนผังกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดกลิ่นใน
โรงงานที่ใช้ไขสัตว์หรือไขมันในกระบวนการผลิต

  • โรงงานที่ใช้น้ำมันในกระบวนการผลิต มีกระบวนการใช้ความร้อนในการผลิตเช่น การทอด เส้นหมี่ทำให้เกิดไอน้ำมันฟุ้งกระจายออกมาในอากาศ ทำให้ได้กลิ่นรบกวน
  • หากน้ำมันหรือน้ำมันที่เก็บไว้นาน จะทำให้ได้กลิ่น กรดไขมัน ซึ่งเป็นกลิ่นเหม็นหืน

การป้องกันปัญหา

  • ใช้ Grease Trap หรือตะแกรงดักไอน้ำมันซึ่งอยู่ก่อนหน้าพัดลมดูดอากาศ จะช่วยดักไอน้ำมันซึ่งมีกลิ่นปนอยู่ได้อย่างมาก ทำความสะอาดตะแกรงนี้เป็นประจำด้วยด่าง
  • ควรมีปล่องที่สูงพอจะทำให้กลิ่นกระจายออกไปได้มาก และเจือจางลงไปเอง

ตารางช่วยตัดสินใจ


| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต |อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม