คลอรีน (Chlorine)

ลักษณะ

คลอรีน เป็นของเหลวสีน้ำตาลเหลืองหรือเป็นก๊าซสีเหลืองเขียวมีกลิ่นฉุน
CAS# 7782-50-5 สูตรทางเคมี Cl2

กลิ่น กลิ่นฉุนคลอรีน

การใช้งาน

ใช้ในการผลิตสารเคมีต่างๆ สารกำจัดแมลง สารทำความเย็น พลาสติก
ใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ และใช้ในการผลิตอาหาร
ผลต่อสุขภาพ

ถ้าหายใจเข้าไป ทำความระคายเคืองต่อจมูก คอ และระบบหายใจส่วนบน สำหรับคลอรีน
ปริมาณ 0.2 ppm จะทำให้คันจมูก
ปริมาณ 1 ppm จะทำให้คอแห้ง ไอและหายใจลำบาก
ปริมาณ 1.3 ppm ขึ้นไป ทำให้หายใจตื้น ปวดศีรษะ
มากกว่า 30 ppm ทำให้สำลัก เจ็บหน้าอกและอาเจียน
ถ้าได้รับสารเกินกว่า 100 ppm ทำให้หลอดลมอักเสบ ปอดบวมและเสียชีวิตได้ มีผลต่อระบบหายใจ ระคายจมูก และทำให้เคลือบฟันผุ
ถ้าเข้าตา ทำให้เคืองตาอย่างรุนแรง ก๊าซคลอรีน ทำให้ปวดแสบปวดร้อน และน้ำตาไหล คลอรีนเหลวทำให้ไหม้และอาจตาบอดได้
ถ้าถูกผิวหนัง ผิวหนังจะระคายเคือง ก๊าซที่มีความเข้มข้นสูง จะทำให้ผิวหนังไหม้และเป็นตุ่มแดง ถ้าคลอรีนเหลวถูกผิวจะทำให้ไหม้ และเนื้อเยื่อตายได้

มาตรฐาน
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม