Hydrogen Chloride

ลักษณะ เป็นก๊าซไม่มีสี หนักกว่าอากาศ และเป็นกรดแก่ CAS # 7647-01-0 สูตรทางเคมี HCl
กลิ่น กลิ่นกรด

การใช้งาน

ใช้มากในอุตสาหกรรมโลหะ หนัง พลาสติก และการทำความสะอาดชิ้นงาน
ผลต่อสุขภาพ หากได้รับในระยะสั้นจะแสบคอ ตา และระคายเคืองผิวหนัง ที่ความเข้มข้นสูงอาจมีอาการหลอดลมตีบ มีน้ำในปอด บางคนมีอาการหอบหืด Airways Dysfunction Syndrome (RADS)
มาตรฐาน OSHA: Ceiling Limit of 5 ppm
วิธีจัดการหรือบำบัด ระบบสครับบิง
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม