Acetaldehyde

ลักษณะ เป็นของเหลวใส ไม่มีสี CAS #705-07-0 สูตรทางเคมี CH3CHO เบากว่าน้ำ แต่ไอของมันหนักกว่าอากาศ
กลิ่น กลิ่นคล้ายผลไม้สุก แต่หากเข้มข้นจะฉุน

การใช้งาน

กลิ่นของสารนี้มักจะเกิดจากไอเสียรถทั้งที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล และใช้ผสมน้ำหอม สีย้อม
ผลต่อสุขภาพ ระคายเคือง อาจมีผลต่อสารพันธุกรรม
มาตรฐาน
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม