ตัวทำละลาย Carbon Tetrachloride

ลักษณะ ของเหลวข้นไม่มีสี CAS # 56-23-5 สูตรทางเคมี CCl4
กลิ่น กลิ่นคล้ายยาสลบคลอโรฟอร์ม

การใช้งาน

ใช้ผลิตสารทำความเย็น (Refrigerants) และสารขับดัน (Aerosol)
และเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ CFC (Chlorofluorocarbons) และสารอื่นๆ
ผลต่อสุขภาพ เป็นสารที่อาจก่อมะเร็ง หากได้รับที่ความเข้มข้นสูงอาจเสียชีวิต ผลจากการได้รับระยะยาวจะเป็นต่อสมอง ตับ และไต
มาตรฐาน
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม