ตัวทำละลาย Dichloroethane

ลักษณะ เป็นของเหลวใสเป็นน้ำมัน ไม่มีสี CAS# 75-34-3 สูตรทางเคมี C2H 4C12
กลิ่น กลิ่นคล้ายยาสลบคลอโรฟอร์ม

การใช้งาน

ใช้มากที่สุดในการผลิตสารเคมีที่ผลิตพลาสติก ยาง ใยสังเคราะห์ ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับ เรซินและไขมัน ในการถ่ายสำเนา ยาและเครื่องสำอาง และใช้ในยาปราบศัตรูพืชชนิดพ่น
ผลต่อสุขภาพ ผลต่อระบบประสาทในระยะสั้น ที่ความเข้มข้นสูงอาจชักและหมดสติ และต่อตับในระยะยาว
มาตรฐาน
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม