ตัวทำละลาย 1,1- Dichloroethylene

ลักษณะ เป็นของเหลวใส ไม่มีสี (CAS # 75-35-4), สูตรทางเคมี C2H2Cl 2
กลิ่น กลิ่นคล้ายยาสลบคลอโรฟอร์ม

การใช้งาน

ใช้ในการผลิตกาว ใยสังเคราะห์ สารทำความเย็น แผ่นห่ออาหาร .
ผลต่อสุขภาพ มีผลต่อตับในระยะยาว และมีผลต่อไตในระยะกลาง (Subchronic)
มาตรฐาน OSHA: 1 ppm
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม