Ethylbenzene

ลักษณะ เป็นของเหลวใส ไม่มีสี CAS # 100-41-4 สูตรทางเคมี C8H10
กลิ่น กลิ่นน้ำมันเบนซิน

การใช้งาน

ใช้มากที่สุดในการผลิตสไตรีน (Styrene) และใช้เป็นสารทำละลายในการเคลือบ และทำบรรจุภัณฑ์ชนิดห่อ
ผลต่อสุขภาพ การหายใจที่ความเข้มข้นสูงทำให้มึนงงและระคายเคืองตาและลำคอ
มาตรฐาน
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม