กลิ่นปลาย่าง

ลักษณะ ไม่มีสี
กลิ่น คาวปลา กลิ่นปลา กลิ่นควัน กลิ่นหลักคือสารเอมีน (Amines) เช่น ไตรเมทิลลามีน (Trimethylamine)

การใช้งาน

เกิดจากการอบปลาป่น และจากการผสมอาหารสัตว์ที่ต้องผสมปลาป่นและอัดเม็ด ทำให้แห้ง
ผลต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดความรำคาญ
มาตรฐาน ไม่มี
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม