Methyl Methacrylate

ลักษณะ CAS #80-62-6 สูตรทางเคมี H2C=C(CH3)COOCH3
กลิ่น กลิ่นแรงเหมือนน้ำมันและพลาสติก

การใช้งาน

ใช้ทำพลาสติกอะคริลิค เช่น ที่ทำกรอบพระ
ผลต่อสุขภาพ ระคายเคือง ทำให้ชา (Numbness) มีผลระยะยาวต่อตับและไตและอาจก่อมะเร็ง
มาตรฐาน
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม