กลิ่นกำมะถัน

ลักษณะ ของแข็งหรือผงสีเหลือง CAS#7704-34-9 สูตรทางเคมี S (Sulfur precipitated)
กลิ่น กำมะถัน

การใช้งาน

ใช้ทำกรดกำมะถัน ยา
ผลต่อสุขภาพ ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ มักเกิดจากการกองเก็บและมีลมพัดฟุ้งกระจาย
มาตรฐาน ไม่มี
วิธีจัดการหรือบำบัด
  • ระบบสครับบิง (สำหรับการบดหรือทำกำมะถันผง)
  • การป้องกันกลิ่น (โดยการกองเก็บที่มิดชิด)
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม