ตัวทำละลาย Toluene

ลักษณะ เป็นสารละลายอินทรีย์ ใส ไม่มีสี ในโทลูอีนบางระดับจะมี ไซลีน หรือ เบนซีน ปนอยู่ด้วย CAS# 108-88-3 สูตรทางเคมี C6H5CH3
กลิ่น กลิ่นน้ำมันทินเนอร์

การใช้งาน

ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมสีน้ำมันเคลือบเงา กาว
ผลต่อสุขภาพ

ถ้าหายใจเข้าไป หากได้รับสารในปริมาณความเข้มข้นสูง จะมีผลต่อประสาทส่วนกลาง จะมีอาการอ่อนเพลีย มึนงง ไม่สามารถทรงตัวได้ ปวดศีรษะ หมดสติ และอาจถึงตายได้ เมื่อได้รับสารนี้เป็นเวลานานๆ นอกจากจะเกิดความระคายเคืองตามเยื่อบุต่าง ๆ แล้ว จะมีอาการปวดศีรษะ ประสาทหลอน สูญเสียความสามารถในการจำ การคิด และการควบคุมอารมณ์
ถ้าเข้าตา หากเป็นไอของสาร จะทำให้ตาระคายเคืองไปชั่วระยะ แต่ถ้าหากสารกระเด็นใส่ จะทำให้เจ็บปวด
หากถูกผิวหนัง จะทำให้ผิวหนังแห้งและระคายเคือง โทลูอีนสามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้

มาตรฐาน
  • ไทย : OSHA: TLV-TWA 200 ppm
  • ไทย : STEL 500 ppm
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม