ตัวทำละลาย 1,1,1-Trichloroethane

ลักษณะ เป็นของเหลวใส ไม่มีสี (CAS #71-55-6) ชื่อสามัญ Methyl Chloroform สูตรทางเคมี CH3CCl3
กลิ่น กลิ่นคล้ายยาสลบคลอโรฟอร์ม

การใช้งาน

ใช้เป็นตัวทำละลายในการล้างชิ้นงานโลหะ Cutting Fluids ใช้หล่อลื่น ทำน้ำยาทำความสะอาดท่อ ยาขัดรองเท้า ทำสารขับดันแอโรซอล (Aerosols) แต่ที่ใช้มากที่สุดก็คือ การล้างชิ้นงานในอุตสาหกรรม
ผลต่อสุขภาพ

การหายใจสารนี้ที่ความเข้มข้นสูงทำให้กดการหายใจ (Respiratory Depression) เสียการทรงตัว ความดันลด และหัวใจวาย ที่ความเข้มข้นต่ำอาจมีอาการปวดศีรษะ ระคายเคืองตา

มาตรฐาน
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม