กลิ่นยางไหม้

ลักษณะ ควัน
กลิ่น กลิ่นยางไหม้

การใช้งาน

เกิดจากการเผายาง หล่อดอกยาง ยางมะตอย
ผลต่อสุขภาพ ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
มาตรฐาน ไม่มี
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม