วานิลา

ลักษณะ กลิ่นวานิลา CAS#121-33-5 สูตรเคมี 4-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyde
กลิ่น หอมหวานของขนมปัง

การใช้งาน

การทำขนม
ผลต่อสุขภาพ ไม่มีผลการศึกษา แต่อาจทำให้รำคาญ
มาตรฐาน ไม่มี
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม