Vinyl Chloride

ลักษณะ ก๊าซไม่มีสี CAS # 75-01-4 สูตรทางเคมี C2H2Cl เป็นของเหลวเมื่อบรรจุอยู่ในถังอัดความดัน เมื่อทำปฏิกิริยากับด่างแก่ที่อุณหภูมิสูงจะให้ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride) ออกมา
กลิ่น กลิ่นหวานเอียน

การใช้งาน

  • ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ด พี.วี.ซี. (Polyvinylchloride Resin หรือ PVC Resin) ซึ่งจากคุณสมบัติที่ทนทานสารเคมี ทำความสะอาดง่าย ไม่เกาะติดสิ่งสกปรก จึงใช้ทำกระเบื้องยางปูพื้น ซึ่งมักจะผสมใยหิน (Asbestos) ด้วย และจากคุณสมบัติเหนียว ทนทาน ใส และขึ้นรูปง่าย จึงนิยมใช้ทำท่อน้ำ สายไฟฟ้า ถุงมือ ของเด็กเล่นชนิดเป่าลม ถ้วยและถาดบรรจุอาหาร ชนิดแผ่นบางใช้ทำถุงและภาชนะบรรจุของ ส่วนชนิดโฟม ใช้ทำฟองน้ำชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
  • ใช้ในการผลิต เมทิล คลอโรฟอร์ม (Methyl Chloroform)
  • ใช้เป็น Comonomer กับ Vinylidene Chloride ในการผลิตเรซิน ( ข้อมูลจาก http://web.riudon.ac.th)
ผลต่อสุขภาพ
  • อาการแบบเฉียบพลัน เมื่อหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดอาการมึนงงถึงหมดสติได้ เมื่อสัมผัสกับสารในรูปของเหลว จะทำให้ผิวหนังไหม้เนื่องจากความร้อนจากการเปลี่ยนสถานะของสารไปเป็นก๊าซอย่างรวดเร็ว ทั้ง ๆ ที่สวมเสื้อผ้า นอกจากนั้นยังทำให้ตาระคายเคืองอย่างรุนแรง และทำลายเนื้อเยื่อตา
  • อาการแบบเรื้อรัง เจ็บปวดนิ้วมือ และอาจทำให้เกิดเนื้องอกที่ตับได้ ( ข้อมูลจาก http://web.riudon.ac.th)
มาตรฐาน
  • กรมแรงงานกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดว่าไม่ว่าระยะใดของการทำงานปกติ ห้ามมิให้นายจ้าง ให้ลูกจ้างทำงานในที่ที่มีปริมาณความเข้มข้นของ ไวนิลคลอไรด์ในบรรยากาศของการทำงานเกินกว่า 1 ppm หรือ 2.8 mg /m3
  • ACGIH (America Conference of Governmental Industrial Hygienists) TLV-TWA 5 ppm or10 mg/m3
  • ACGIH TLV and OSHA (15 minute) (12.8 mg/m3)
    ข้อมูลจาก http://web.riudon.ac.th
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม