ตัวทำละลาย Xylenes

ลักษณะ

เป็นของเหลว ใส ไม่มีสี ผสมเข้ากับแอลกอฮอล์ และอีเทอร์ได้ แต่ไม่เข้ากับน้ำ
CAS# 1130-20-7 สูตรทางเคมี C8H10

กลิ่น กลิ่นน้ำมันทินเนอร์

การใช้งาน

เป็นสารตัวทำละลายในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมทำสี น้ำมันเคลือบเงา แลคเกอร์ หมึกยาง ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช เป็นต้น
ผลต่อสุขภาพ

ถ้าหายใจเข้าไป ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจและปอด ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เซื่องซึม คลื่นไส้ มึน คล้ายคนเมาเหล้า หากสัมผัสสารเป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดการผิดปกติต่อระบบรักษาสมดุลของร่างกาย การเต้นของหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ มีอาการคลื่น เหียน วิงเวียน อ่อนเพลีย
ถ้าเข้าตา ไอของสารจะทำให้ตาระคายเคือง ถ้าเป็นของเหลว จะระคายเคืองต่อตาอย่างรุนแรง อาจมีอาการบวมแดง และแก้วตาไหม้ได้
ถ้าถูกผิวหนัง ทำให้ผิวหนังไหม้ แห้งแตก และสามารถซึมผ่านผิวหนังได้ ้

มาตรฐาน
  • OSHA: TLV-TWA 100 ppm
  • NIOSH, ACGIH: 100 ppm.
  • NIOSH has recommended that 900 ppm of xylene be considered immediately dangerous to life or health.
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม