การควบแน่นและการนำมาใช้ใหม่

สามารถใช้กับโรงงาน

สามารถใช้กับกลิ่น

 

          การควบแน่นคือ การเพิ่มความดันหรือ ลดอุณหภูมิให้ไอระเหยกลายเป็นของเหลว เพื่อลดการแพร่กระจายของกลิ่น การควบแน่นจะมีประสิทธิภาพและได้ผลคุ้มค่าในการนำสารที่ควบแน่นได้มาใช้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีความเข้มข้นของสารนั้นสูงเพียงพอ เช่นอากาศที่ดูดจากหม้อผสมสี เป็นต้น โดยทั่วไปการควบแน่นจะใช้เครื่องทำความเย็น และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าไฟฟ้า

1. หลักการ

          ระบบควบแน่น (Condensation Process) ใช้หลักการบำบัดกลิ่นโดยอากาศเสียที่มีสารก่อให้เกิดกลิ่นถูกทำให้เย็นลงจนควบแน่นเป็นของเหลว ซึ่งอุณหภูมิที่ต้องการจะขึ้นกับคุณสมบัติของสารนั้นๆ

ข้อดี

 • ใช้ได้กับกลิ่นของตัวทำละลายที่ปกติเป็นของเหลว เช่น ทินเนอร์ ไซลีน โทลูอีน
 • ระบบนี้ใช้ได้ดีกับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นที่มีความเข้มข้นสูง ๆ เช่นอากาศในถังผสมสีน้ำมัน
 • วิธีนี้ค่อนข้างง่ายและในขณะเดียวกันอาจได้ตัวทำละลายคืนในระดับที่คุ้มค่า

ข้อเสีย

 • ค่าไฟฟ้าในการทำความเย็นสูง
 • ไม่สามารถกำจัดสารก่อให้เกิดกลิ่นจำพวกอนินทรีย์ที่ไม่ควบแน่น หรือสารที่ควบแน่นที่อุณหภูมิต่ำเกินไป
 • อากาศที่ระบายออกมีความเย็นและกลิ่นที่ยังเหลืออาจไม่ลอยตัว ทำให้อาจรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง
 • อาจต้องมีระบบเสริม เช่น ดูดซับกลิ่นที่ยังเหลือด้วยถ่านกัมมันต์

 

การประเมินค่าใช้จ่ายของการบำบัดกลิ่น

ในการประเมินราคา จะมีความคลาดเคลื่อนได้ถึง 30 % เพราะ

 • รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ แตกต่างกันได้ถึง 5% ตอนกำหนดลักษณะเฉพาะ (Specification )
 • ถึงขั้นตอนออกแบบให้เพียงพอต่อการใช้งาน แตกต่างกันได้ถึง 20%
 • ถึงขั้นตอนผู้รับเหมา แตกต่างกันได้ถึง 30%

ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

เงินลงทุนอุปกรณ์

 • ค่าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์รวมภาษีและค่าขนส่ง
 • ค่าแรงงาน
 • ค่าเตรียมสถานที่
 • ค่าที่ดิน (หากต้องมี)
 • ค่าอุปกรณ์วัดคุม
 • ค่าที่ปรึกษาออกแบบและคุมงาน
 • ค่าทดสอบระบบ
 • ค่าดัดแปลง (หากมีก่อนใช้งานจริง)
 • ค่าเดินระบบน้ำ ไฟฟ้า
 • ค่าทาสี

เงินค่าดำเนินงาน

 • ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
 • ค่าไฟฟ้า, น้ำ, ไอน้ำ ฯลฯ
 • ค่าบำบัดของเสียที่เกิดขึ้น (หากมี) เช่น น้ำเสีย กากตะกอน
 • ค่าแรงงาน และผู้ควบคุมดูแล
 • ค่าบำรุงรักษา/อะไหล่
 • ค่าดอกเบี้ย, ค่าประกัน
 • รายได้ (หากมีจากพลังงานหรือวัสดุที่ได้จากการดำเนินการ) นำมาหักออกจากค่าดำเนินงาน

1. ระบบระบายอากาศ หากไม่มีอยู่เดิมหรือไม่พอ จะต้องติดตั้งเพิ่ม ดังนี้

      ประกอบด้วย Hood หรือตู้ดูดอากาศ,ท่อ,พัดลม จนถึงปล่อง โดยระบบบำบัดกลิ่นจะต้องมีระบบระบายอากาศประกอบด้วยเสมอ เพื่อดูดกลิ่นมาเข้าสู่และออกจากระบบบำบัด

 • Hood – ราคาขึ้นกับสถานที่และชนิดที่เหมาะสม แต่ราคาไม่แพงเพราะเป็นโลหะธรรมดา และมีผู้จำหน่ายให้สอบประเมินราคาได้
 • ท่อ – ขายเป็นเมตร ส่วนข้องอ ข้อเชื่อม และ Blast Gate ขึ้นอยู่กับวัสดุว่าเป็นเหล็กคาร์บอน เหล็กชุบสังกะสี เหล็กสแตนเลส FRP ( Fiber Reinforced Plastic) หรือ PVC
 • ค่าติดตั้ง – ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของค่าอุปกรณ์ แต่ขึ้นกับความยากง่ายในการติดตั้ง ควรให้ผู้รับเหมาแจกแจงค่าแรง ค่าทดสอบ ค่าคุมงานมาให้
 • ค่าใช้จ่ายรายปี – ค่าไฟฟ้าของพัดลม ขึ้นโดยตรงกับอัตราการไหลของอากาศในระบบ และ Static Pressure Drop ในระบบ
 • อายุใช้งาน – 5 ถึง 10 ปี

2. ราคาระบบการควบแน่นและนำมาใช้ใหม่ ขึ้นกับข้อมูลต่อไปนี้

 • ปริมาณและอัตราการไหลของอากาศที่มีกลิ่น
 • องค์ประกอบทางเคมีของสารที่มีกลิ่น และความเข้มข้น
 • อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศนั้น อาจมีค่าใช้จ่ายมากในการลดอุณหภูมิ ควรลดอุณหภูมิลงมาเสียก่อน
 • หากเป็นกลิ่นที่มากับฝุ่นหรือละอองที่มองเห็นได้ ควรดักด้วยที่กรองเช่นตะแกรง หรือถุงกรองก่อน
 • ตัวอย่างราคาที่ทาง US EPA (EPA Air Pollution Cost Control Manual, 6 th Ed, US EPA, Research Triangle Park, NC, USA, January 2002 ) ประเมินมาให้เป็นค่าเงินในปี 1990 หากเป็นเงินไทยในปัจจุบันควรคิดที่ดอลลาร์ละ 100 บาท (เมื่อคิดอัตราเงินเฟ้อแล้ว) ราคาของระบบทำความเย็นที่คิดเป็นตัน คือ 12,000 BTU/ ชั่วโมง จะเห็นได้ว่า ขนาด 20 ตันที่ 0° F (-18°C) มีราคาประมาณ 7 ล้านบาทขึ้นไป แต่ราคาในประเทศไทยควรถูกกว่านำเข้า
 • รูปสุดท้ายเป็นการประเมินราคาของระบบควบแน่นของการเก็บและขนถ่ายน้ำมันเบนซินที่คลัง ซึ่งน่าจะเป็นกิจการที่ใช้ระบบนี้มากที่สุด ราคาแปรผันตามอัตราการไหลผ่านของน้ำมัน เช่น 4000 แกลลอนต่อนาที หรือประมาณ 900,000 ลิตรต่อชั่วโมง จะมีค่าอุปกรณ์ราว 50 ล้านบาทส่วนรายได้จากการนำกลับมาใช้ใหม่สามารถคำนวณได้ตามราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายในการใช้งาน สามารถให้ผู้จำหน่ายประเมินมาให้

รูปที่ 38 Refrigeration Unit Equipment Cost (Single Stage)
ที่มา : US EPA, EPA Air Pollution Cost Control Manual, 6th Ed, US EPA, Research Triangle Park, NC, USA, January 2002

 

รูปที่ 39 Refrigeration Unit Equipment Cost (Multistage)
ที่มา : US EPA, EPA Air Pollution Cost Control Manual, 6th Ed , US EPA, Research Triangle Park , NC , USA , January 2002

    รูปที่ 40 Gasoline Vapor Recovery System Equipment Cost
ที่มา : US EPA, EPA Air Pollution Cost Control Manual, 6th Ed, US EPA, Research Triangle Park, NC, USA, January 2002

  

| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม