เลือกวิธีการบำบัด

 

         สารที่ทำให้เกิดกลิ่นมักเป็นสารอินทรีย์ที่ระเหยง่าย กลิ่นที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป การรับรู้กลิ่นและการตอบสนองของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับความไวต่อการรับรู้กลิ่น กลิ่นที่เกิดจากอุตสาหกรรมมีมากมายหลายประเภท สารที่ทำให้เกิดกลิ่นนั้นมักเป็นประเภทสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่มักจะทำให้เกิดมีกลิ่นได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก โรงงานแก้ว โรงงานปลาป่น โรงงานฟอกหนังโรงงานพ่นสีรถยนต์ โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ ต่างๆ

         ระบบบำบัดกลิ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีหลายชนิด ได้แก่ ระบบเผาไหม้โดยตรง ระบบบำบัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ระบบออกซิเดชัน ระบบสครับบิง และระบบดูดซับ ซึ่งแต่ละระบบจะมีประสิทธิภาพและข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป Website นี้จะช่วยในการเข้าใจที่มาของกลิ่น สารเคมีที่เกี่ยวข้อง และระบบบำบัดที่เหมาะสมจนถึง การออกแบบขั้นต้นและประเมินราคา

         เลือกประเภทโรงงานในเมนูเพื่อสืบค้นข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น
 
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม