คำศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อม

กรุณาใส่คำศัพท์ที่ท่านต้องการค้นหา
(ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
แล้วกดปุ่ม ค้นหา
คำศัพท์ :
แสดงคำศัพท์ทั้งหมดปรับปรุงล่าสุด: 28 ก.พ. 62 เวลา 16:39:59


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม