แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560
รายงานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาปละหมอกควัน ปี 2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2559ณ ห้องประชุมสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559
ช่วงประกาศห้ามเผา 60 วัน ของ 9 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2558
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
ภาพกิจกรรมวันที่ 21 ม.ค. 58 ณ อทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
 


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม