ขั้นตอนการใช้พังก์ชันคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย

คู่มือการคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย Download ( 2.32 MB) | ฟังก์ชั่นคำนวนระดับเสียงเฉลี่ย Download ( 11 KB)

1. ดาวน์โหลดฟังก์ชันคำนวณระดับเสียงเฉลี่ย จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ รูปที่ 1
รูปที่ 1

2. นำไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ที่ Library Folder

รูปที่ 2

 


3. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel


รูปที่ 3


4. ดำเนินการให้ฟังก์ชันคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย สามารถทำงานำด้บนโปรแกรม Microsoft Excel

4.1 Microsoft Excel 2007

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
รูปที่ 4

4.2 Microsoft Excel 2013

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่5. วิธีการใช้งาน

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

ส่วนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ 0 2298 2373 โทรสาร 0 2298 2392
E-mail : noise(at)pcd(dot)go(dot)th
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม