ลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงกับทางเลือกที่น่าสนใจ "บัตรคลินิกไอเสีย" และครั้งแรกของการรวมตัวก่อตั้ง "ชมรมคลินิกไอเสียเพื่อคนรักสิ่งแวดล้อม"

ความเป็นมา
คณะกรรมการชมรมคลินิกไอเสีย เพื่อคนรักสิ่งแวดล้อม
ใบสมัครบัตรสมาชิก
รายชื่อสถานบริการคลินิกไอเสียที่มอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตร
126 คลีนิกไอเสียมาตรฐานแบ่งตามกรุงเทพฯ ปริมณฑล/เขต (11 พ.ย. 47)
60 คลีนิกไอเสียมาตรฐานแบ่งตามภาคเหนือ/จังหวัด (12 พ.ย. 47)
26 คลีนิกไอเสียมาตรฐานแบ่งตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/จังหวัด (12 พ.ย. 47)
23 คลีนิกไอเสียมาตรฐานแบ่งตามภาคตะวันออก/จังหวัด (12 พ.ย. 47)
28 คลีนิกไอเสียมาตรฐานแบ่งตามภาคใต้/จังหวัด (12 พ.ย. 47)
"สุขภาพรถ สุขภาพดีกับคลินิกไอเสีย" (17 ต.ค. 49) รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารดาว์นโหลด
การพัฒนาเครือข่ายและคุณภาพการให้บริการคลินิกไอเสีย


ความเป็นมา

ชมรมคลินิกไอเสียเพื่อคนรักสิ่งแวดล้อม โดยนายมานิตย์ สุวรรณยืนยง จากอู่บักกี่ ประธานชมรมฯ และคุณสันติภาพ นิลสวัสดิ์ จากบริษัท ส. เกษมคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด รองประธานชมรมฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการดำเนินงานด้านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อลดและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้สถานบริการที่ได้รับป้ายคลินิกไอเสีย และสถานบริการปรับแต่งเครื่องยนต์ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ และตะหนักในเรื่องการแก้ไขและป้องกันมลพิษทางอากาศและเสียงที่ต้นเหตุ และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปสามารถป้องกันการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงได้ด้วยตนเอง โดยปัจจุบันมีสมาชิกชมรมคลินิกไอเสียฯ เฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวม 36 แห่ง

กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปของชมรมฯ ได้แก่ โครงการปรับแต่งลดมลพิษเพื่อการประหยัดน้ำมันในหน่วยราชการโครงการให้ข้อมูลข่าวสารสู่ผู้ใช้บริการ สำหรับกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการแล้ว ภายใต้การสนับสนุนของกรมควบคุมมลพิษ คือการจัดทำบัตรคลินิกไอเสีย จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจการให้บริการของสถานบริการคลินิกไอเสีย ที่ให้บริการซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและเสียงแก่สิ่งแวดล้อม โดยมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือบัตร ใช้เป็นส่วนลดค่าบริการและค่าอะไหล่ ตั้งแต่ 10-30% รวมทั้งบริการตรวจวัดค่ามลพิษจากไอเสียรถยนต์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ครอบคลุมรถยนต์ทั้งเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครบัตร และคุ้มค่ากับค่าสมัครเพียง 50 บาท ขณะนี้มีคลินิกไอเสียเข้าร่วมให้สิทธิประโยชน์แก่บัตรครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และกำลังจะขยายจำนวนคลินิกไอเสียเพิ่มขึ้น และเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ แก่สมาชิกผู้ถือบัตร

บัตรคลินิกไอเสียถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ใช้รถยนต์ทุกประเภท สามารถเลือกใช้บริการกับสถานบริการคลินิกไอเสียที่มีช่างเทคนิคผ่านการอบรมและเพิ่มพูนความรู้ รวมทั้งผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษแล้ว ในการที่จะปรับแต่งเครื่องยนต์ของท่านให้อยู่ในสภาพดี ยืออายุการใช้งาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง รวมถึงการประหยัดน้ำมัน หากเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้กับคลินิกไอเสียทั้ง 36 แห่ง โดยสังเกตจากป้ายมาตรฐาน หรือสถานบริการที่ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือที่กรมควบคุมมลพิษ
คณะกรรมการชมรมคลินิกไอเสีย เพื่อคนรักสิ่งแวดล้อม

ประธานชมรม
นายมานิตย์ สุวรรณยืนยง
อู่บักกี่
โทรศัพท์ 2214086
รองประธานชมรม
นายสันติภาพ นิลสวัสดิ์
บริษัท ส. เกษมคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 3194250-9 โทรสาร 7195767
ฝ่ายกิจกรรม
นายเจริญ อินต๊ะพันธ์
อู่เจริญยนต์
โทรศัพท์ 3114320
ฝ่ายกิจกรรม
นายสมชัย ยั่งยืนทศพร
บริษัท ดาวคะนอง ฮอนด้าคาร์ส (บุญผ่องเซอร์วิส ) จำกัด
โทรศัพท์ 4770055 โทรสาร 4769528
ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและสิทธิประโยชน์
นายธนโชติ สำลีแก้ว
อู่ ส. วงศ์สว่าง
โทรศัพท์ 5856350 โทรสาร 4769528
ฝ่ายสมาชิก
นายทรงรัก นิตยาชิต
บริษัท คาวาซากิมอเตอร์เซอร์วิส จำกัด
โทรศัพท์ 2461510-16 โทรสาร 2477933
เหรัญญิก
นายสรณะ จันทะสิน
หจก.สองเก้ามอเตอร์ไรซ์ซิ่ง
โทรศัพท์ 4634448 โทรสาร 4633133
เลขานุการ
นายชลิต วีระภัทรวณิช
บริษัท ภัทรเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
โทรศัพท์ 4772578 โทรสาร 4772578
เลขานุการ
นายวินัย เชยสุวรรณ
บริษัท สยามยามาฮ่า จำกัด
โทรศัพท์ 7400986-94 โทรสาร 7400983ใบสมัครบัตรสมาชิก

รายชื่อสถานบริการคลินิกไอเสียที่มอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตร

ประเภทยานพาหนะชื่อสถานบริการสิทธิประโยชน์

รถยนต์
บริษัท กิจกมลสุโกศล จำกัด(สาขาหัวหมาก)
3563/3 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 7320176-8 โทรสาร 3777648
- ลดค่าอะไหล่แท้ 5% เฉพาะรถยนต์มาสด้า
- ลดค่าแรง 10%
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียง ฟรี เมื่อมาใช้บริการ
บริษัท ส .เกษมคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาพระราม 3)
468 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 2921531-9 โทรสาร 2890038
- ลดค่าอะไหล่แท้ 15% เฉพาะรถยนต์มิตซูบิชิ
- ลดค่าแรง 15%
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียง ฟรี เมื่อมาใช้บริการ
บริษัท ส.เกษมคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาพัฒนาการ)
1240 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 3194250-9 โทรสาร 7195763
- ลดค่าอะไหล่แท้ 15% เฉพาะรถยนต์มิตซูบิชิ
- ลดค่าแรง 15%
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียง ฟรี เมื่อมาใช้บริการ
- ลด 50% เมื่อขัดสีรถยนต์มิตซูบิชิ
บริษัท ติวานนท์ มิตซูเซอร์วิส จำกัด
38/1 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 9523287-8 โทรสาร 9523285
- ลดค่าอะไหล่แท้ 10% เฉพาะรถยนต์มิตซูบิชิ
- ลดค่าแรง 10%
- บริการตรวจวัดความเข้มฟิล์มกรองแสง
หจก. สุทินคาร์เซอร์วิส
125/13 ม.12 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 3164580, 3164588 โทรสาร 3160813
- ลดค่าอะไหล่แท้ 10% สำหรับรถยนต์ทุกประเภท
- ลดค่าแรง 10%
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียง ฟรี เมื่อมาใช้บริการ
บริษัท กิจกมลสุโกศล จำกัด (สาขาจรัลสนิทวงศ์ 34)
594/70 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 8823321-3 โทรสาร 4240385
- ลดค่าอะไหล่แท้ 5% เฉพาะรถยนต์มาสด้า
- ลดค่าแรง 10%
อู่กรุงเทพ
12 ซอยประชาชื่น 20
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 9114993 โทรสาร 9114992
- ลดค่าแรง 5%
- ลด 5% สำหรับงานบำรุง รักษาล้างหัวฉีดทั้งเบนซินและ ดีเซล
เฉพาะรถยนต์ยุโรป
บริษัท ดาวคะนองฮอนด้าคาร์ส (บุญผ่องเซอร์วิส) จำกัด
161 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 8770755 โทรสาร 8770977, 4769528
- ลดค่าอะไหล่แท้, ไม่แท้ 5% เฉพาะรถยนต์ฮอนด้า
- ลดค่าแรง 10%
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียง เฉพาะรถยนต์ฮอนด้า
- ตรวจเช็ค 23 รายการ ฟรี เฉพาะรถยนต์ฮอนด้า
บริษัท ส.เกษมคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาราชวัตร)
711 ถนนนครชัยศรี แขวงถนนนครชัยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 2435490-5 โทรสาร 2434052
- ลดค่าอะไหล่แท้ 15% เฉพาะรถยนต์มิตซูบิซิ
- ลดค่าแรง 15%
บริษัท ส.เกษมคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขากิ่งแก้ว)
92/11-14 หมู่ 14 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 7383900-2 โทรสาร 7383902
- ลดค่าอะไหล่แท้ 15% เฉพาะรถยนต์มิตซูบิซิ
- ลดค่าแรง 15%
บริษัท เคที บอดี้การาจ จำกัด
39 ม.6 ซ.รุ่งแสง ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 7467567-9 ต่อ 212 โทรสาร 3994781
- ลดค่าแรง 5%
- ตรวจเช็ค 11 รายการ ฟรี
- ซ่อมสีลด 10% สำหรับรถยนต์ทุกประเภท (ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)
อู่รุ่งเรืองเซอร์วิส (1997)
939 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 7582180 โทรสาร 7580416
- ลดค่าอะไหล่แท้, ไม่แท้ 5% สำหรับรถยนต์ทุกประเภท
- ลดค่าแรง 10%
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียง ฟรี เมื่อมาใช้บริการ
- บริการปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อลดมลพิษ ฟรี
- ตรวจเช็คเครื่องยนต์ช่วงล่าง ฟรี
- ลด 10% เมื่อมาใช้บริการ Carbon Clean
อู่อารียนต์
419 สายลวดซอย 3 (เจริญกุล) ถ.สายลวด
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 7016097 โทรสาร 7017035
- ลดค่าอะไหล่ไม่แท้ 10% เฉพาะรถยนต์โตโยต้า นิสสัน มิตซูบิชิ
- ลดค่าแรง 5%
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียง 50 บาทต่อครั้ง
บริษัท ทีพี. แอคออโต้ จำกัด
765 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 6906988 โทรสาร 6906777
- ลดค่าอะไหล่แท้ 20% เฉพาะรถยนต์เบนซ์ อีซูซุ
บริษัท เอ็นซีเอ็ม ออโต้เซอร์วิส จำกัด
14/46 ถ.ดาวคะนอง-จอมทอง แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 8757759 โทรสาร 8757759
- ลดค่าอะไหล่แท้ 10% สำหรับรถยนต์ทุกประเภท
- ลดค่าแรง 15%
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียง เมื่อมาใช้บริการ
บริษัท นครชัยมิตซู จำกัด
35/7-8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 4576702 โทรสาร 8680007
- ลดค่าอะไหล่แท้ 10% สำหรับรถยนต์ทุกประเภท
- ลดค่าแรง 15%
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียง เมื่อมาใช้บริการ
อู่พรกิตติ
50 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.ร่วมพัฒนา 65
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 4338320, 4355730-1 โทรสาร -
- ลดค่าอะไหล่ 5% สำหรับรถยนต์ทุกประเภท
- ลดค่าแรง 5%
บริษัท 31 เอเซีย มอเตอร์ จำกัด
788/64,85 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 4387352-3, 8606901 โทรสาร 4387352
- ลดค่าอะไหล่แท้ 10% เฉพาะรถยนต์โตโยต้า
- ลดค่าแรง 10%
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียง ฟรี เมื่อมาใช้บริการ
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
2479 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 3182070, 7166360-4 ต่อ 19 โทรสาร 3182071
- ลดค่าอะไหล่แท้ 10% เฉพาะรถยนต์โตโยต้า
- ลดค่าแรง 10% พร้อมรับคูปองสะสม
หจก. ประสงค์ ออโต้เซอร์วิส
1/7 ม.21 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 5174131 โทรสาร 5173555
- ลดค่าอะไหล่รถยนต์ทุกประเภท ตามความเหมาะสม
- ลดค่าแรง 20%
บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส จำกัด
1299 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 9384492-7, 5139781 โทรสาร 5139782
- ลดค่าอะไหล่ 10% เฉพาะรถยนต์โตโยต้า
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียง ฟรี เมื่อมาใช้บริการ

รถจักรยานยนต์
บริษัท สยามยามาฮ่า จำกัด

59/2 ม.1 ต.บางนา-ตราด กม.21
ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 7400988-94 โทรสาร 7400983

- ลดค่าอะไหล่แท้ 15% เฉพาะรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
บริษัท คาวาซากิมอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
129 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 2461510-16 โทรสาร 2477933
- ลดค่าอะไหล่แท้ 15% เฉพาะรถจักรยานยนต์คาวาซากิ
- ลดค่าแรง 20%
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียง ฟรี เมื่อมาใช้บริการ
- Overhaul อะไหล่ลด 20% เฉพาะรถจักรยานยนต์คาวาซากิ
- บริการท่อไอเสีย อะไหล่ลด 20% เฉพาะรถจักรยานยนต์คาวาซากิ
- บริการ Carburetor อะไหล่ลด 20% เฉพาะรถจักรยานยนต์คาวาซากิ
บริษัท นัดพบบางใหญ่ จำกัด
3/4-7 ถ.ตลิ่งชันสุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 5950854-5 โทรสาร 5950854-5
- ลดค่าอะไหล่ 15% เฉพาะรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียง ฟรี เมื่อมาใช้บริการ
หจก. สองเก้ามอเตอร์ไรซ์ซิ่ง
226/18-19 ม.18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 4634448, 4633133 โทรสาร 4633133
- ลดค่าอะไหล่ 20% สำหรับรถจักรยานยนต์ทุกประเภท
(ยกเว้นอะไหล่ราคาสุทธิ)
- ลดค่าแรง 20%
หจก. อ้อมน้อยเจริญยนต์
263-265 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรปราการ 74110
โทรศัพท์ 4206330-1 โทรสาร 4206332
- ลดค่าอะไหล่แท้ 20% เฉพาะรถจักรยานยนต์คาวาซากิ ฮอนด้า
- ลดค่าอะไหล่แท้ 10% เฉพาะรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ซูซูกิ
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียง ฟรี เมื่อมาใช้บริการ
บริษัท ภัทรเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
37/17-18 ถ.ดาวคะนอง-จอมทอง แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 4772578 โทรสาร 4772578
- ลดค่าอะไหล่แท้, ไม่แท้ 20% สำหรับรถจักรยานยนต์ทุกประเภท
(ยกเว้นอะไหล่ราคาสุทธิ)
- ลดค่าแรง 20%
- ให้คำปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ การดูแลรักษา
และการใช้งานอย่างถูกต้อง
บริษัท นัดพบกลการ จำกัด
303-305 ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 5855758, 9115179 โทรสาร 5850180
- ลดค่าอะไหล่ 15% เฉพาะรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
อู่เจริญยนต์
1474/4 ซ.48/2 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 3114320 โทรสาร -
- ลดค่าอะไหล่รถจักรยานยนต์ทุกประเภท ตามความเหมาะสม
- ลดค่าแรง 25%
หจก. บีเอ็มซี ยิ่งเจริญ
1714/1-2 ม.9 ซอยศูนย์การค้าปู่เจ้าฯ ถ.สุขุมวิท
ต.เทพารักษ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 7578281, 7577657 โทรสาร 7578280
- ลดค่าอะไหล่แท้ 10% เฉพาะรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
- ลดค่าแรง 10%
อู่บักกี่
110 ซ.เลื่อนฤทธิ์ ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 2214086 โทรสาร -
- ลดค่าอะไหล่รถจักรยานยนต์ทุกประเภท ตามความเหมาะสม
- ลดค่าแรง 20%
อู่ ส.วงศ์สว่าง
644 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 5856350, 9131946 โทรสาร 5856350
- ลดค่าอะไหล่ 10% สำหรับรถจักรยานยนต์ทุกประเภท
- ลดค่าแรง 10%
ร้านนัดพบนนท์
1/42 ม.5 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 5252537, 5275474 โทรสาร -
- ลดค่าอะไหล่แท้ 10% สำหรับรถจักรยานยนต์ทุกประเภท
- ลดค่าแรง 10%
- รับประกันคุณภาพการตรวจสภาพถ้าไม่ผ่านเกณฑ์บริการ ฟรี
(ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขร้านในการบริการ)
อู่ ส. อุดมโชค
367 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 2712129 โทรสาร -
- ลดค่าอะไหล่แท้ 5% สำหรับรถจักรยานยนต์ทุกประเภท
- ลดค่าแรงตามความเหมาะสม
บริษัท ซี.ซี.เอส. ไบค์เซ็นเตอร์ จำกัด
41/41-43 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าชนะ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 4665294 โทรสาร 4665296
- ลดค่าอะไหล่แท้ 10% สำหรับรถจักรยานยนต์ทุกประเภท
- ตรวจวัดค่ามลพิษไอเสียและเสียงฟรี เมื่อมาใช้บริการ
บริษัท ไทยเอเซีย อะไหล่ยนต์
408-410 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 3928066 โทรสาร 3928645
- ลดค่าอะไหล่และค่าแรง 5% สำหรับรถจักรยานยนต์ทุกประเภท
รวม 36 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2543
หมายเหตุ : คลินิกไอเสียมาตรฐานดีเด่น
คลินิกไอเสียมาตรฐาน
คลินิกไอเสียทั่วไป126 คลีนิกไอเสียมาตรฐานแบ่งตามกรุงเทพฯ ปริมณฑล/เขต (11 พ.ย.47)

จำนวนคลินิกไอเสียมาตรฐาน 85 แห่ง ได้ขยายจำนวนเป็น 329 แห่งเรียบร้อยแล้วเมื่อ ต้นปี 47 มานี้ ทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับคนรักรถและสิ่งแวดล้อมได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดปัญหามลพิษที่แหล่งกำเนิดแล้วยังช่วยรักษารถให้ใช้งานได้นานๆ และประหยัดเงินของทุกคนด้วย

อู่มีมาตรฐานผ่านการตรวจประเมินคุณภาพความพร้อม 6 ด้านจากกรมควบคุมมลพิษ

 • บุคคลากร/ช่างเทคนิค
 • การจัดสถานที่
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การบริหารจัดการงานซ่อม
 • การประกันควบคุมคุณภาพของงาน
 • อุปกรณ์ เครื่องมือ
กรุงเทพ
คลองเตย อู่เจริญยนต์ โทร. 0 2311 4320
พระราม 4 ฮอนด้าคาร์ส์กรุ๊ป โทร. 0 2671 9990
คันนายาว ธนศักดิ์กลการ โทร. 0 2510 9646
คิงส์ธง* โทร. 0 2948 5569-70
สยามกลการเทรดดิ้ง (สาขารามอินทรา) โทร. 0 2510 1328
จตุจักร สยามกลการ เทรดดิ้ง* สาขาวิภาวดีรังสิต โทร. 0 2941 1183-5
โตโยต้ามหานคร* โทร. 0 2512 0147-60
มิตซูวิภาวดี* (สาขาวิภาวดีรังสิต) โทร. 0 2939 4360-6
จอมทอง SPC กลการ โทร. 0 2477 2578
ควอลิฟาย ออโต เซอร์วิส โทร. 0 2468 5993-5
ดาวคะนอง ฮอนด้าออโตโมบิล* โทร. 0 2477 0055
โตโยต้า ธนบุรี * (สาขาพระราม 2) โทร. 0 2476 5404-9
พี.วี. มอเตอร์ (สาขาจอมทอง) โทร. 0 2878 1701-4
เอ็น ซี เอ็ม ออโต้ เซอร์วิส* โทร. 0 2875 7763-4
ดอนเมือง อู่ศูนย์บริการ* (1962) โทร. 0 2533 6166-8
ดินแดง ไทก้า มอเตอร์เซลล์* โทร. 0 2692 7927
ไทยอัลติเมทคาร์ สาขาสุทธิสาร โทร. 0 2693 7120-27
ทวีวัฒนา ยนตรกิจเซอร์วิส (สาขาพุทธมณฑล) โทร. 0 2441 0588-91
ธนบุรี โตโยต้า ธนบุรี* (รัชดาภิเษก-ท่าพระ) โทร. 0 2477 0077
นครชัย เซอร์วิส* (สาขาเดอะมอลล์) โทร. 0 2477 9886-7
บางกอกน้อย สยามกลการเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาอรุณอมรินทร์) โทร. 0 2866 1535-7
บางกอกใหญ่ นครชัย มิตซู *(ท่าพระ) โทร. 0 2467 2074
บางกะปิ สิริลักษณ์ทรานสปอร์ต * โทร. 0 2734 6579
เอส.พี. ซูซูกิ* สาขาหัวหมาก โทร. 0 2318 7788
สยามกลการ เทรดดิ้ง สาขารามคำแหง โทร. 0 2718 5870-3
สยามกลการเซลส์* สาขาลาดพร้าว โทร. 0 2731 2724-8
เวิลด์สปีด โทร. 0 2379 4528
โตโยต้า ธนบุรี* (สาขาคลองจั่น) โทร. 0 2734 0147-50
ฮอนด้าออโตโมบิล* (ประเทศไทย) (สาขาลาดพร้าว)
บางเขน นิวสหยานยนต์ (1997) โทร. 0 2552 6367, 0 2552 6374
ตี๋เจริญยนต์ โทร. 0 2954 1603
อนันต์ไลน์ ออโต้ โมบิลส์ โทร. 0 02971 9361-3
ทักษิณยนต์ โทร. 0 2954 0614
บางคอแหลม พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ โทร. 0 2689 1410-9
บางแค วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ (สาขาหนองแขม) โทร. 0 2421 2732
บางซื่อ โตโยต้า ธนบุรี (สาขาบางซื่อ) โทร. 0 2912 2200
นัดพบบางใหญ่ (สาขาเตาปูน 1) โทร. 0 2585 5758
พาราวินเซอร์* สาขาบางซ่อน โทร. 0 2910 9980-5
บางนา สยามกลการเทรดดิ้งศูนย์บางนา โทร. 0 2744 5945-9
K T QUICK โทร.0 2746 7202-4
สยามกลการเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาบางนา กม.4) โทร. 0 2743 2559-61
บางรัก ยนตรกิจเซอร์วิส* โทร. 0 2266 7085-100
สวีเดนมอเตอร์ส* (มหาชน)
โทร. 0 2635 3500-6
บางพลัด นครหลวงคอมเมอร์เชียล โทร. 0 2424 5424
อู่จักรพันธ์ โทร. 0 2435 6653
ยูไนเต็ด มอเตอร์เซลส์* โทร. 0 2434 7831-40
สวีเดนมอเตอร์ส ์* โทร. 0 2883 0511-25
โตโยต้า ธนบุรี* (สาขาจรัญสนิทวงศ์) โทร. 0 2434 1496-7
มิตซูวิภาวดี* (สาขาบางอ้อ) โทร. 0 2433 0231-7
ปทุมวัน สยามกลการเซลส์* สาขาปทุมวัน โทร. 0 2612 5162-7
ยนตรกิจเซอร์วิส (เปอร์โยต์ รองเมือง) โทร. 0 2216 3445
พระโขนง บุญมียานยนต*์ โทร. 0 2332 3614, 0 2741 8123
ฮอนด้า ออโตโมบิล* สาขาบางนา โทร. 0 2398 0205
สยามกลการ เทรดดิ้ง* (บางจาก) โทร. 0 2332 7245-7
สยามกลการ เทรดดิ้ง (สาขาบางนา-ตราด ก.ม.41) โทร. 0 2746 7381-3
พญาไท ไทยอัลติเมทคาร์* (ถ.วิภาวดีรังสิต) โทร. 0 2616 1040
ภาษีเจริญ ซี.เอ.อาร์.มอเตอร์.เซอร์วิส* โทร. 0 2421 0266
เอส พี อินเตอร์เนชั่นแนล* โทร. 0 2421 0225
มีนบุรี พี ไอ ซี ออโต้เซอร์วิส* โทร. 0 2517 54216-9
ประสงค์ออโตเซอรวิส โทร. 0 2517 4131
ราชเทวี ฮอนด้าออโตโมบิล* สาขาศรีอยุธยา โทร. 0 2247 2211,0 2247 4200
สยามกลการเทรดดิ้ง ศูนย์พญาไท โทร. 0 2245 4520-3
สยามอินเตอร์เนชั่นเนล คอร์ปอเรชั่น * โทร. 0 2245 1171
ออโต้เทคนิค* (ประเทศไทย) โทร.0 2255 9300
ลาดพร้าว กิจจาออโต้เช็คพอยท์* โทร. 0 2933 2814
วังทองหลาง เอส ทรี ออโต้ โทร. 0 2934 4322-7
สวีเดน มอเตอร์* สาขาลาดพร้าว โทร. 0 2934 0470-84
วัฒนา ไทยเอเชีย อะไหล่ยนต์ โทร. 0 2392 8066
สวีเดนมอเตอร์ส* สาขาสุขุมวิท 19 โทร. 2530620-32
เจริญไทยมอเตอร์เซลล์ (สุขุมวิท 71) โทร. 0 2711 0581-4
สวนหลวง สวีเดนมอเตอร์ส* สาขาหัวหมาก โทร. 0 2319 9800-13
มิตซูออโต้ ซิตี้* โทร. 0 2752 6500
โตโยต้า ธนบุรี* (สาขาอ่อนนุช) โทร. 0 2742 0334-7
สัมพันธวงศ์ อู่บักกี่ โทร. 0 2221 4086
สาทร
ธนบุรีพานิช* (ลุมพินี) โทร. 0 2679 8700
มาสด้า ซิตี้* โทร. 0 2673 9501-2
สายไหม สยามกลการเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาพหลโยธิน กม.25) โทร. 0 2993 7205-6
หนองแขม สยามกลการเซลส์* สาขาหนองแขม โทร. 0 2444 2683
เอส.พี. ซูซูกิ สาขาพุทธมณฑล โทร. 0 2420 6448
หลียานยนต์ลิสซิ่ง* โทร. 0 2421 3691
ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด (สาขาหนองแขม) โทร. 0 2809 9190-3
ห้วยขวาง อู่อีสานยนต์ โทร. 0 2274 8510
คาวาซากิมอเตอร์* โทร. 0 2246 1510-6
พระรามเก้า ฮอนด้าคาร์ส์ โทร. 0 2719 6830-9
ที พีแอค ออโต้ โทร.0 2690 6988
สยามกลการเซลส์ สาขาเพชรบุรี โทร. 0 2319 7537-8
โตโยต้ากรุงเทพยนต์* โทร.0 2319 9876-94
ยนตรกิจเซอร์วิส*จำกัด (สาขาบางกะปิ) โทร.0 2719 7979
โตโยต้า ธนบุรี จำกัด *(เพชรบุรีตัดใหม่) โทร. 0 2314 3921-2
พิธานพาณิชย์ *โทร. 0 2217 6360-3
สมุทรปราการ
กิ่ง อ.บางเสาธง สยามกลการเซลส์* สาขาบางพลี โทร. 0 2740 0797
ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ โทร. 0 2740 8339
พระประแดง เอ.พี. ฮอนด้า* โทร. 0 2757 6111-2
สองเก้ามอเตอร์ไรซ์ซิ่ง* โทร. 0 24634448
พระประแดง ฮอนด้าคาร์ส์ โทร. 0 2816 1061-4
บี.เอ็มวี. กลการ* โทร. 0 2748 4967-9
สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค โทร.0 2463 3886
บางพลี คาร์แลนด์ เซอร์วิส โทร.0 2750 1771
มิตรสยามมอเตอร์* โทร. 0 2738 4534-39
พระสมุทรเจดีย์ สยามกลการเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาพระประแดง) โทร 0 2425 8725
อ.เมือง อู่รุ่งเรืองเซอร์วิส (1997) โทร. 0 2758 2180
สวีเดนมอเตอร์ส* สาขาศรีนครินทร์ โทร. 0 2758 7141-4
เทพารักษ์มอเตอร์ ลิซซิ่ง โทร. 0 2383 5467-8
แชยานยนต์กลการ *โทร.0 2389 5582-3
บี.เอ็ม.ซี ยิ่งเจริญ โทร. 0 2757 8281
SIME DARBY MAZAD (THAILAND) LTD. โทร. 2703 2211
ศูนย์ซ่อมรถธนันต์ *โทร. 0 2758 5558
ไบด์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล * โทร. 0 2388 0868 ต่อ 143

นนทบุรี
บางกรวย ทรัพย์เจริญยานยนต์ โทร. 0 2422 1867
บางบัวทอง เอ็น.ซี.อินเตอร์ เนชั่นแนล* โทร. 0 2926 6869
ปากเกร็ด วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์* โทร. 0 2980 9600-7
สวีเดนมอเตอร์ยานยนต์*สาขาแจ้งวัฒนะ โทร. 0 2962 1520-4
โตโยต้านนทบุรี * (สาขาแจ้งวัฒนะ) โทร. 0 2984 5550
บางใหญ่ สยามนิสสันยานยนต์ โทร.0 2924 8911
นัดพบบางใหญ่* โทร.0 2595 0854-5
โตโยต้านนทบุรี * (สาขาตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) โทร. 0 2903 9300-7
อ.เมือง สยามกลการเซลส์ สาขานนทบุรี โทร. 0 2526 11315
ติวานนท์ มิตซูเซอร์วิส* โทร. 0 2952 3287-8
นิวสหยานยนต์เจริญดี โทร. 0 2591 2669
สากลเบเวอร์เร็ดจ์ (ไม่บริการทั่วไป) โทร.0 2951 0435
โตโยต้านนทบุรี* (สาขารัตนาธิเบศร์) โทร.0 2950 5000
สมุทรสาคร
กระทุ่มแบน อ้อมน้อยเจริญยนต์*โทร. 0 2420 6330
เมือง มิตซูชัยพร โทร. 0 3483 6737
ปทุมธานี
คลองหลวง มิตซูรุ่งเรือง* สาขารังสิต โทร. 0 2901 2315
โตโยต้าปทุมธาน*ี (สาขาคลองหลวง) โทร. 0 2902 1195
ธัญบุรี เอส.พี. ซูซูกิ* สาขารังสิต คลอง 4 โทร. 0 2957 9851-4

* เป็นคลินิกไอเสียมาตรฐานดีเด่น ..........ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสถานประกอบการแต่ละแห่ง60 คลีนิกไอเสียมาตรฐานแบ่งตามจังหวัดในภาคเหนือ (12 พ.ย.47)

เชียงใหม่
เมือง เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ โทร. 0 5321 3669
เชียงใหม่แสงชัยมอเตอร์ โทร. 0 5321 3017
ซี.วี.เอ ซูซูกิ โทร. 0 5321 6666
นิยมพานิช (สาขาราชดำเนิน)* โทร. 0 5327 8111
นิยมพานิช (สำนักงานใหญ่)* โทร. 0 5327 0020
สหพานิช เชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่)* โทร. 0 5322 0999
แสงชัยมอเตอร์เซลส์ (สาขาแม่โจ้) โทร. 0 5326 2555
นัติมอเตอร์* โทร. 0 5340 0962
นัติมอเตอร์ (จอมทอง)* โทร. 0 5382 6603
แสงชัยพาณิชย์* โทร. 0 5324 5545
แดง เซอร์วิส โทร. 0 5381 4848
แสงชัยมอเตอร์เซลล์ (สำนักงานใหญ่) โทร. 0 5321 1381
แสงชัยธุรกิจยานยนต์* โทร. 0 5323 5604
ธารา* (สำนักงานใหญ่))โทร. 0 5324 4671
นิยมพานิช (สาขาราชดำเนิน)* โทร. 0 5327 8111
นิยมพานิช (สานักงานใหญ่)* โทร. 0 5327 0020
พรีเมียร์ มอเตอร์ โทร. 0 5340 8111-3
พรีเมียร์มอเตอร์* โทร. 0 5327 0184-7
EFI AUTO SERVICE โทร. 0 5324 2139
สยามนิสสันเชียงใหม่ โทร. 0 5328 5100
สยามนิสสันเชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่) โทร. 0 5385 0136-44
สยามนิสสันนครพิงค์ โทร. 0 5324-5702-3
สหพานิชเชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่) โทร. 0 5322 0999
อู่เจ เค ออโต้เซอร์วิส โทร. 0 5327 5375
อู่เชียงใหม่กลการเซอร์วิส โทร. 0 5324 2965
สันป่าตอง นิยมพานิช (สาขาสันป่าตอง)* โทร. 0 5331 1098
นิยมพานิช (สาขาสันป่าตอง) *โทร. 0 5331 1098 (
หางดง หจก. ลิ้มแม่งจั้ว (หางดง)* โทร. 0 5343 3256-7
อู่สมานยนต์ หางดง โทร. 0 5344 1863
ไชยปราการ หจก. ลิ้มแม่งจั้ว (ไชยปราการ) โทร. 0 5387 0660-1
  อู่พัฒนาเซอร์วิส โทร. 0 5320 0595-6
อู่วิทยาการช่าง โทร. 0 5381 2321
อู่สิริพงษ์ โทร. 0 5327 0999
เชียงใหม่มาส โทร.0 5330 8476-9
มาสด้า เชียงใหม่ โทร. 0 5324 7809-10
ไฮเทคคาร์ โทร. 0 5327 9790
ร้านเชียงใหม่ คาร์ โทร. 0 5320 0446
สกุลชัยเซอร์วิส โทร. 0 5330 8881-4
หจก. เชียงใหม่สยามมอเตอร์ โทร. 0 5324 4905
หจก. วี พี ออโต้เทค โทร. 0 5328 3565-6
อู่เทคนิคกลการ โทร. 0 5330 4527
เจริญมอเตอร์ เบนซ์* โทร. 0 5341 2911-2
เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ โทร. 0 5381 4819-21
เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ (เซฟโรเลต) โทร. 0 5327 6720
ชนะศิลป์มอเตอร์* โทร. 0 5330 4073-74
พงศ์โชตนาการยาง โทร. 0 5321 1705
เซฟเวย์ ออโต้ เซอร์วิส โทร. 0 5320 0628-30
ร้านออโต้เมคอัพ โทร. 0 5330 4490
หจก. สายเหนือคาร์เซอร์วิส โทร. 0 5380 5252-4
อู่สุขเกษมเซอร์วิส โทร.0 5330 2599
ยนตรกิจเซอร์วิส* (ถ.เจริญเมือง) โทร. 0 5330 2523-5
ธารา (สาขาเจริญเมือง) โทร. 0 5324 2637
ธารา (สาขาแอร์พอร์ท) โทร. 0 5320 3603-7
เปรมประชากลการ* โทร. 0 5324 2767
อู่ซุปเปอร์ฮีโน่กลการ โทร. 0 5324 3539
สันกำแพง ร้านอินทร์วงศ์ เซล เซอร์วิส โทร. 0 5339 0547
ฝาง สยามนิสสันเชียงใหม่ โทร. 0 5388 2293
สารถี อู่กำพล SERVICE โทร. 0 5381 7085
อีซูซู เชียงใหม่ เซลส*์ โทร. 0 5324 9710-12
ลำพูน
เมือง นิยมพานิช (สาขาลำพูน) โทร. 0 5356 1356

* เป็นคลินิกไอเสียมาตรฐานดีเด่น ..........ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสถานประกอบการแต่ละแห่ง26 คลีนิกไอเสียมาตรฐานแบ่งตามจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (12 พ.ย.47)

นครราชสีมา
เมือง เกริกเกียรติเอ็นเตอร์ไพรส*์ โทร 0 4426 7041-3
เกริกเกียรติเอ็นเตอร์ไพรส์ โทร. 0 4425 7219
เกริกเกียรติเอ็นเตอร์ไพรส์ โทร. 0 4424 2350
เกริกเกียรติเอ็นเตอร์ไพรส์ โทร. 0 4426 7451-3
โคราชเหล่าไพศาล โทร. 0 4426 6031
โตโยต้านครราชสีมา (ไทยเย็น) (สาขาจอหอ)* โทร. 0 4429 6649
คลังโฮโตโมบิลส์ จำกัด โทร. 0 4424 6180
ราชาออโต้เซลล*์ โทร. 0 4425 9485-7
ณัฐดนัยเอ็นเตอร์ไพรส์ โทร. 0 4421 3472
เอกสหกรุ๊ป โทร. 04421 8888
เอกสหกรุ๊ป โทร. 0 4425 2777
โตโยต้านครราชสีมา 1988 (สาขาโคกกรวด) โทร. 0 4439 5418
  โตโยต้าโคราช 1998 โทร. 0 4427 0258-65
ราชายนต์ (1995) โทร. 0 4428 2040
โตโยต้านครราชสีมา (ไทยเย็น) โทร. 0 4425 7672-3
มาสด้าสิบสีมา โทร. 0 4426 2444
ตังปักโคราช* โทร. 0 4423 0881-4
ปากช่อง โตโยต้านครราชสีมา (ไทยเย็น) * สาขาปากช่อง โทร. 0 4431 1352
สีคิ้ว โตโยต้านครราชสีมา (ไทยเย็น)* สาขาสีคิ้ว โทร. 0 4429 0259
กิ่งอำเภอสีดา โตโยต้านครราชสีมา* (ไทยเย็น) โทร. 0 4432 9326
โนนสูง หจก. โตโยต้าโคราช 1988 (สาขาพิมาย) โทร. 0 4420 1071-3
มุกดาหาร
เมือง หจก. ภาคอีสานอุบล (ตังปัก) โทร. 0 4261 2678
ยโสธร
เมือง หจก. ภาคอีสานอุบล (ตังปัก) โทร. 0 4571 1828
ศรีสะเกษ
เมือง หจก. ภาคอีสานอุบล (ตังปัก) โทร. 0 4361 2045

อำนาจเจริญ
เมือง หจก. ภาคอีสานอุบล* (ตังปัก) โทร. 0 4545 1418
อุบลราชธานี
เมือง หจก. ภาคอีสานอุบล* (ตังปัก) โทร. 0 4531 3377-9

* เป็นคลินิกไอเสียมาตรฐานดีเด่น ..........ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสถานประกอบการแต่ละแห่ง23 คลีนิกไอเสียมาตรฐานแบ่งตามจังหวัดในภาคตะวันออก (12 พ.ย.47)

ชลบุรี
บางละมุง พัทยา ซูซูกิ (วุฒิยนต์)* โทร. 0 3841 4780
มิตรยนต์พัทยา (ศูนย์ยามาซ่า) โทร. 0 3830 0704
มิตรยนต์พัทยา (ศูนย์ซูซูกิจ) (สาขาพัทยากลาง) โทร. 0 3842 5062
มิตรยนต์พัทยา (ศูนย์ซูซูกิจ) (สาขาอินเตอร์) โทร. 0 3842 9946
มิตรยนต์พัทยา (ศูนย์ซูซูกิจ) (สาขาพัทยาใต้) โทร. 0 3842 5778
มิตรยนต์พัทยา (ศูนย์ฮอนด้า) (สาขาถนนพัทยาสาย 3) โทร. 0 3837 3288
มิตรยนต์พัทยา (ศูนย์ฮอนด้า) (สาขาพัทยาใต้) โทร. 0 3842 6321
มิตรยนต์พัทยา (ศูนย์ฮอนด้า) (สาขาสุขุมวิท) โทร. 0 3842 9946
มิตรยนต์พัทยา (ศูนย์ฮอนด้า) (สาขานาเกลือ) โทร. 0 3872 6183
ส. วงศ์สว่าง โทร. 0 1554 8083
โตโยต้าพัทยา (1998)* โทร. 0 3822 2509-12
ไทยยนต์ชลบุรี (สาขาพัทยา)* โทร. 0 3870 2462-6
สยามนิสสัน ชลบุรี* (สาขาพัทยา) โทร. 0 3832 8323
ศรีราชา โตโยต้าพัทยา (1998)* (สาขาศรีราชา) โทร. 0 3832 8323
มิตรยนต์พัทยา (ศูนย์ซูซูกิ) โทร. 0 3835 1722
สัตหีบ มิตรยนต์พัทยา (ศูนย์ซูซูกิ) โทร. 0 3823 8030
อ. เมือง สยามนิสสันชลบุรี (สาขาหนองมน)* โทร. 0 3838 4509-11
หจก. ฮั่วเหี่ยงจั่นมอเตอร์ โทร. 0 3827 2920-6
โตโยต้า พัทยา (1988)* โทร. 0 3838 1554
ไทยยนต์ชลบุรี *โทร. 0 3879 5932-42
โตโยต้าอินเตอร์ยนต์ ชลบุรี (1999)* โทร. 0 3879 8833-44
ชลบุรี เอ.พี.เอส* โทร. 0 3827 6350-4
ไฮคลาส ออโต้* โทร. 0 3879 0616-20

* เป็นคลินิกไอเสียมาตรฐานดีเด่น ..........ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสถานประกอบการแต่ละแห่ง28 คลีนิกไอเสียมาตรฐานแบ่งตามจังหวัดในภาคใต้ (12 พ.ย.47)

สงขลา
หาดใหญ่ เซาท์เทอร์นมอเตอร์เวิร์ก โทร. 0 7423 5007
พิธานพาณิชย์ (โชว์รูมบ้านพรู) โทร. 0 7443 9205-9
พิธานพาณิชย์ (โชว์รูมเพชรเกษม) โทร. 0 7434 4870-1
พิธานพาณิชย์ (โชว์รูมศรีภูวนารถ) โทร. 0 7442 8226-7
พิธานพาณิชย์ (โชว์รูมสนามกีฬากลาง) โทร. 0 7434 8393-4
พิธานพาณิชย์ (สาขาสามแยกคอหงส์) โทร. 0 7436 5882-3
อริยะมอเตอร์ (ใชว์รูมศุภสารรังสรรค์) โทร. 0 7434 3280-1
อริยะมอเตอร์ (สาขาหาดใหญ่)* โทร. 0 7423 5710-2
สยามชัยกลการ* โทร. 0 7423 4898
หจก. อนันต์มอเตอร์ โทร. 0 7423 4570-1
พิธานพาณิชย*์ (สาขาลพบุรีราเมศวร์) โทร. 0 7442 6575-6
พิธานพาณิชย์* (สาขาหาดใหญ่) โทร. 0 7423 5816-8
นิวสยามมอเตอร์ โทร. 0 7443 9500-1
มิตซูรุ่งทรัพย์ (สาขาควนลัง) โทร. 0 7445 7452-4
อริยะมอเตอร*์ โทร. 0 7434 7076-83
หาดใหญ่สหมอเตอร์ (สาขาหาดใหญ่) โทร.0 7424 4233
เมือง พิธานพาณิชย์ (สาขาสงขลา) *โทร. 0 7432 5065-6
สงวนพาณิชย์ เอวี โทร. 0 7431 1345
เซาท์เทอร์น มอเตอร์เวิร์ค (สาขาราชวิถี) โทร. 0 7444 1930-1
อ. สงขลามอเตอร์ โทร. 0 7444 2595-6
พิธานพาณิชย์ (สาขาสงขลา)* โทร. 0 7432 5062-3
อริยะมอเตอร์ (สาขาสงขลา) โทร. 0 7444 7103-4
อริยะมอเตอร์ (สาขาลพบุรีราเมศวร์) โทร. 0 7445 7793-6
บางกล่ำ หาดใหญ่สหมอเตอร์ โทร. 0 7445 7710-4
นาทวี พิธานพาณิชย์ (สาขานาทวี) โทร. 0 7437 1568-9
เทพา หาดใหญ่สหมอเตอร์ โทร. 0 7447 8117-8
สิงหนคร หาดใหญ่สหมอเตอร์ (สาขาสิงหนคร) โทร. 0 7448 3700-3
รัตภูมิ อริยะมอเตอร์ (สาขารัตภูมิ) โทร. 0 7443 0356-7

* เป็นคลินิกไอเสียมาตรฐานดีเด่น ..........ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสถานประกอบการแต่ละแห่ง"สุขภาพรถ สุขภาพดีกับคลินิกไอเสีย"(17 ต.ค. 49)

การจัดกิจกรรม "สุขภาพรถ สุขภาพดีกับคลินิกไอเสีย" เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายและคุณภาพการให้บริการคลินิกไอเสีย รณรงค์เพื่อลดและป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ กิจกรรม "สุขภาพรถ สุขภาพดีกับคลินิกไอเสีย" จะจัดขึ้นใน กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย


1. เปิดสายโทรศัพท์ให้เจ้าของรถ (เฉพาะรถยนต์ดีเซล) เฉพาะ 500 ท่านแรก ที่โทรเข้ามาร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์ จะได้รับคูปองสำหรับใช้ในการบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเลือกสถานประกอบการที่จะเข้ารับบริการ ทั้งนี้สามารถโทรเข้ามารับสิทธิ์ได้ ระหว่าง วันที่ 24-25 ตุลาคม 2549 เวลา 08.30 - 16.30 น.

  -กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายเลขโทรศัพท์ 087-6741631 - 2 และ 087-6741641- 2

  -เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 085-0372969 และ 089-7591717

โดยผู้โทรมาขอรับสิทธิ์ จะต้องแจ้งชื่อ ยี่ห้อ และทะเบียนรถ ให้กับเจ้าหน้าที่ จากนั้นกรมควบคุม-มลพิษ จะจัดส่งคูปองหรือของรางวัลอื่นไปให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งจะสามารถนำคูปองไปใช้ ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือที่ท่านเลือกได้ ตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2549


2. ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุและการแจกใบปลิว ซึ่งหลังจากจบการแถลงข่าวนี้ ทีมงานและ Mascot จะออกไปประชาสัมพันธ์ เล่นเกมส์และแจกใบปลิว บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสี่แยกสะพานควาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถได้ทราบถึงกิจกรรมนี้อย่างแพร่หลายและเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน โดยสถานประกอบการคลินิกไอเสีย และประชาชนผู้ใช้รถ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษจากยานพาหนะ อันจะส่งผลให้คุณภาพอากาศในบรรยากาศดีขึ้นต่อไป


รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

ชื่อสถานบริการ
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0-2926-6210-3
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ออโต้ เซอร์วิส 0-2875-7763
บริษัท นครชัย มิตซู จำกัด 0-2457-6702-6
บริษัท นครชัย เซอร์วิส 0-2477-9886
บริษัท มิตซูวิภาวดี จำกัด 0-2433-0231-7
บริษัท A M G.AUTO จำกัด 0-2934-4333
บริษัท มิตซูออโต้ซิตี้ จำกัด 0-2752-6500
บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (สาขารังสิต) 0-2901-2315
บริษัท กิจจาออโต้เช็คพอยท์ จำกัด 0-29332814-7
บริษัท เจริญไทยมอเตอร์เซลล์ จำกัด 0-2743-3513
อู่ศูนย์บริการ 0-2533-6166
บริษัท สยามกลการเซลล์ จำกัด สาขา ปทุมวัน 0-2612-5162
บริษัท สยามกลการเซลล์ จำกัด สาขา หนองแขม 0-2421-8066
บริษัท สยามกลการเซลล์ จำกัด สาขา ลาดพร้าว 0-2731-2723
บริษัท สยามกลการเซลล์ จำกัด สาขา บางนา กม.4 0-2743-1559
บริษัท สยามกลการเซลล์ จำกัด สาขา บางจาก 0-2332-7252
บริษัท สยามกลการเซลล์ จำกัด สาขา บางพลี 0-2740-0797
บริษัท สยามกลการเซลล์ จำกัด สาขา วิภาวดี 0-2579-1765
บริษัท สยามกลการเซลล์ จำกัด สาขา นนทบุรี 0-2526-6682
 

"เอกสารดาว์นโหลด"

 • ฟิตเครื่องยนต์ ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ)

 • [ Download ]

   

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ส่วนมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
  กรมควบคุมมลพิษ
  โทร. 0 2298 2347-50 โทรสาร 0 2298 2357
  E-mail : autoairpol(at)pcd(dot)go(dot)th

   


  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม