คู่มือการปฏิบัติงาน "การรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ"

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนแผนงาน
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2310 - 20 โทรสาร 0 22985389
E-mail : autoairpol(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เซ็นทรัล พระราม 2 ลานคาเฟ่ สตาร์ ถนนอุดมสุข  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทยญี่ปุ่น วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง