ทำความรู้จัก pm2.5 | รายงานคุณภาพอากาศ | มาตรการแก้ไขปัญหา | แผนและนโยบาย


การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม