การพัฒนามาตรฐานการแพร่กระจายของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายในประเทศไทย

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการแพร่กระจายของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายในประเทศไทย 2549 ( Development of Environmental and Emission Standard of VOCs 2006) pdf 322KB

วันที่ 15 กันยายน 2549
ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ( ชั้น 2)
99 ถนนวิภาวดี รังสิต ดอนเมือง กทม. 10210

First Announcement pdf 322KB

คลิกอ่านข้อมูลได้จากชื่อหัวข้อการบรรยายในกำหนดการ

TIMESUBJECT (download filepdf 169KB)PRESENTERS
08:00 - 09:00Registration 
09:00 - 09.30 Opening session

 

Dr. Monthip Sriratana Tabucanon
Acting Director General , PCD

Mr.Toyomu Nakano
1st Secretary of Embassy of Japan in Thailand

Mr.Yokio Kamesaka
JICA Deputy President Representative

09:30 - 10:00 Policy framework of VOCs management in Thailand [ 595 KB ]
Dr. Supat Wangwongwatana
Deputy Director General, PCD
10:00 - 10:30 Countermeasures on chemical substances in Japan by air pollution control law [ 358 KB ] Mr. Masanori Kida
Deputy Director of Air Environmental Division,
Ministry of Environment, Japan  
10:30 - 11:00 Coffee Break  
11:00 - 11:30Determination Ambient VOCs Using Passive Canister-Preconcentrator-GC/MS [ 1.12 MB ] Ms. Wanna Laowagul (ERTC)
Paper [ 248 KB ]
11:30 - 12:00 Systematic evaluation tool for QA/QC criteria of VOCs analysis [ 2.03 MB ] Mr. Sirapong Sooktavee (ERTC) 
12:00 - 13:30Lunch  
13:30 - 14:00 Development of VOCs Monitoring Plan [ 788 KB ]Ms. Waroonphan Jaruphan (PCD)
14:00 - 14:20Comparison of Ambient VOCs Sampling Techniques [ 246 KB ]

Ms. Jarinporn Tippamongkol (PCD)
14:20 - 14:50 Establishment of VOCs Emission Inventory in Thailand: A Report on Methods and Early Results [ 403 KB ]  Dr. Sarawut Thepanondh (PCD)  
- Paper [ 248 KB ]
14:50 - 15:10Coffee Break 
15:10 - 16:00Health risk assessment of VOCs in air

 Mr. Akira NAKAMURA


Mr. Makoto TAKAHASHI

16:00 - 16:30 Discussion  

 


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร : โครงการพัฒนามาตรฐานการแพร่กระจายของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายในประเทศไทย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2367 โทรสาร 0 2298 2392
kessinee(dot)u(at)pcd(dot)go(dot)th


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม