การพัฒนามาตรฐานการแพร่กระจายของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายในประเทศไทย

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนามาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ และมาตรฐานการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายในประเทศไทย
(Project for Development of Environmental and Emission Standards of Volatile Organic Compounds (VOCs) in the Kingdom of Thailand)

วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ณ จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

คลิกอ่านข้อมูลได้จากชื่อหัวข้อการบรรยายในกำหนดการ

TIME SUBJECT (download filepdf 169KB) PRESENTERS
09.00-09.30 Registration
09.30-09.50 OPENING REMARKS [ 15 KB ] Ms. Mingquan Wichayarangsaridh
Deputy Director General , PCD
Speech [ 49 KB ] Mr. Yamada Jun
Economic Minister, Representative of Japan Embassy
Speech [ 27 KB ] Mr. Okuyama Akira
Deputy Resident Representative of JICA Thailand Office
10.00-10.20 Policy Framework for VOCs Control [ 462 KB ]

Ms. Mingquan Wichayarangsaridh,
Deputy Director General, PCD

10.30-10.40 Project Overviews[ 676 KB ]
Dr.Wijarn Simachaya
Director of Air Quality and Noise Management Bureau , PCD
10.40-11.00 The Current situations of VOCs[ 944 KB ] PhunsakThiramongkol , PCD
11.00-11.30 Japanese recent practice in setting guideline value for hazardous air pollutants [ 316 KB ] Pornsri Suthanaruk (Ph.D), PCD
11.30-12.00

ERTC Research on VOCs Issue[ 3.21 MB ]

Wanna Laowagul
Environmental Research and Training Center
13.30-14.00 Proposed DCM TCE PCE Emission Standards [ 286 KB ] Dr.Patcharawadee Suwanathada
14.00-14.30 Specific Study/Proposed EDC VCM Emission Standards [ 379 MB ] Dr. Jariya Sukhapan
14.45-15.15 Mobile Sources Control Measures[ 2.33 MB ] Ms. Manwipa Kuson
15.45 Closing Remark[ 12 KB ] Ms. Mingquan Wichayarangsaridh
Deputy Director General , PCD

เอกสารเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนามาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ และมาตรฐานการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายในประเทศไทย [ 66 KB]  
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2367 โทรสาร 0 2298 2392
kessinee(dot)u(at)pcd(dot)go(dot)th