ประเทศSO2NO2COO3TSPPM10Pb
1 ชม.24 ชม.รายปี1 ชม.24 ชม.รายปี1 ชม.8 ชม.1 ชั่วโมง 8 ชม.24 ชม.รายปี24 ชม.รายปี1 ชม.24 ชม.รายปี
สหรัฐอเมริกา -0.37 - -- 0.10 0.1010.00.24- -- 0.15 0.05---
ญี่ปุ่น0.260.11--0.08--22.80.12-----0.10--
เนเธอแลนด์0.760.23-0.18--40.06.00.12-----2.00--
ออสเตรเลีย0.440.16-0.300.12-34.311.40.240.10-------
เมกซิโก---0.40---15.0---------
ไต้หวัน0.780.26--0.10-22.9----------
แคนาดา0.820.27-0.400.20-15.06.00.10--------
เยอรมันนี0-0.27-0.20-0.8030.0---------2.00
WHO0.350.130.050.400.15-30.010.00.150.10------0.05
ประเทศไทย0.780.300.040.32--34.210.30.20-0.330.100.120.05-1.50-
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
โทรศัพท์ 0 2298 2395 โทรสาร 0 2298 2392
E-mail : aciddep(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม