เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก


ข้อมูลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การตรวจสอบน้ำในลำรางสาธารณะเป็นสีแดงและเกิดฟอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ตรวจสอบเหตุกรณีมีน้ำเสียสีดำไหลลงทะเลบริเวณหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม