ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารไดออกซิน และ BAT/BEP สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงไฟฟ้าและหม้อน้ำอุตสาหกรรม
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการสาธิต BAT/BEP ในแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงไฟฟ้าและหม้อน้ำอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้แนวทางด้าน BAT/BEP ของบริษัท โอลีน จำกัด
การประยุกต์ใช้แนวทางด้าน BAT/BEP ของบริษัท สุรากระทิงแดง (๑๙๘๘) จำกัดclick ที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม