หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

เขตควบคุมมลพิษ


มีกิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ. ในระบบทั้งสิ้น 26 กิจกรรม

Noวันที่เรื่องกิจกรรม/รายละเอียด
1 21 มี.ค. 60 สสภ. 15 ออกติดตามคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียเกาะพีพีคลิ๊กที่นี่..
2 20 มี.ค. 60 คพ. และ สสภ.8 หารือการวางระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินคลิ๊กที่นี่..
3 17 มี.ค. 60 สสภ.6 คพ. และ สสภ.8 หารือการวางระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินคลิ๊กที่นี่..
4 27 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2560คลิ๊กที่นี่..
5 24 ม.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการ IEE/EIA พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตคลิ๊กที่นี่..
6 24 ม.ค. 60 สสภ.15 ประชุมร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และ ทสจ.ภูเก็ตคลิ๊กที่นี่..
7 19 ม.ค. 60 ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในองค์กรคลิ๊กที่นี่..
8 18 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560คลิ๊กที่นี่..
9 17 ม.ค. 60 ทสจ.กระบี่ จัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะในโรงเรียนคลิ๊กที่นี่..
10 23 ธ.ค. 59 ลงพื้นที่พบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณคลิ๊กที่นี่..
11 21 ธ.ค. 59 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อในเขตควบคุมมลพิษคลิ๊กที่นี่..
12 20 ธ.ค. 59 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเขตควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1คลิ๊กที่นี่..
13 28 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. ปทุมธานีคลิ๊กที่นี่..
14 24 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. เพชรบุรีคลิ๊กที่นี่..
15 22 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. นนทบุรีคลิ๊กที่นี่..
16 17 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์คลิ๊กที่นี่..
17 15 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. สงขลาคลิ๊กที่นี่..
18 9 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. กระบี่คลิ๊กที่นี่..
19 8 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. สมุทรสาครคลิ๊กที่นี่..
20 3 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. ชลบุรี คลิ๊กที่นี่..
21 2 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. สระบุรี คลิ๊กที่นี่..
22 1 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. สมุทรปราการคลิ๊กที่นี่..
23 30 พ.ย. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. ภูเก็ตคลิ๊กที่นี่..
24 26 พ.ย. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. ระยองคลิ๊กที่นี่..
25 19 พ.ย. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. นครปฐม คลิ๊กที่นี่..
26 1 พ.ย. 58 คพ. (กผผ.) ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ 13 จังหวัดคลิ๊กที่นี่..