ความร่วมมือระหว่างทส. - ธนาคารโลก ปี พ.ศ. 2548
ความร่วมมือระหว่างไทย - สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2548 (in English)
Office of Water Quality Management
Office of Air Quality and Noise Management
Office of Hazardous Substance and Waste Management
Environmental Quality and Laboratory Division
ความร่วมมือระหว่างไทย - สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2547 (in English)
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงการวิจัยและอื่นๆ

Office of Water Quality Management
Project project Plan/Expert in thailand Contact person
1.The reduction of TBT released into the environment from Dockyard Area in Thailand 1 week
2 expert
Dr.Pornsook Chongprasith/
Mr.Ekachai Praekulvarnich
Tel 662 298 2239,
662 298 2246
E-mail: marinepollution_pcd@yahoo.com
Objective and request for EPA assistant

1. Develop primary plans, policies and measures in an integrated fashion to address TBT problem and its reduction in Thailand and find TBT-free alternatives for future use and its effect to the environment.

Request

1. To provide a presentation /illustration on the conceptualization of national plans, policies and measures including laws and regulations enforced to handle TBT contamination problems and the preparation to become party of the global antifouling treaty adopted by the IMO


Office of Air Quality and Noise Management
Project project Plan/Expert in thailand Contact person
2. Air Pollution Center of Excellence 1 expert/1 week Ms.Pittchaya
Katenut

Tel.662 298 2382
E-mail: Pitchaya(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th
Objective and request for EPA assistant

Support the University network to set up a training course for local staffs

3. Establish of Thailand's National Ambient Air Quality Standard for PM 2.5
1 expert/10 days Dr.Patcharawadee Suwanathada
Tel. 662 298 2382
E-mail: Patcharawadee(dot)s
(at)pcd(dot)go(dot)th
Objective and request for EPA assistant

- To review and comment with EPA Staffs about Thailand's study on PM 2.5
- 2nd Workshop in 7-8 October 2004

4. The Development of Smoke School in Thailand Phase II

1 week1 or 2 experts Ms.Piyavadee Limvoranusorn
Tel 662 298 2327
662 298 2357
E-mail: emission(at)pcd(dot)go(dot)th
Objective and request for EPA assistant

- To Establish a smoke school in Thailand based on previous year training program experience

Request

1. Review on establishing smoke school in Thailand (Middle of 2005)
2. Training course for certifying inspectors (Expected to be from Louisiana)

5. Support to the Developing Integrated Emission Strategies for Existing Land Transport (DIESEL) Project
1 expert/1 week Ms.Siwaporn Rungsiyanon
Mr. Ekbordin Winijkul
Tel.662 298 2348
E-mail: Siwaporn(dot)r(at)pcd(dot)go(dot)th
E-mail: Ekbordin@usaep.th.com
Objective and request for EPA assistant

Request

- Training on the Utilization of BenMAP program

Activities

P - To study and gain a better understanding about air pollution from diesel vehicles
- To identify the proper and appropriate control options for air pollution from diesel vehicles

6. The Setting Ozone 8hr Standard

1 expert/1 week Mr.Phunsak Tiramongkon
Tel 662 298 2399
E-mail: phunsak(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th
Ms. Nittaya Chaisa-at
E-mail: nittaya(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th
Objective and request for EPA assistant

1. Review the setting new ozone 8hr standard
2. Recommend the proposed ozone 8hr standard based upon available studied
3. Comment and discuss about the proposed ozone 8 hr standard in the workshop

7. Decentralization of Air Quality Monitoring Functions

Budget is adjusted depend on needed
1 expert/2 weeks Mr.Phunsak Tiramongkol
Tel 662 298 2399
E-mail: phunsak(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th
Ms. Nittaya Chaisa-at
Tel. 662 298 2395
Fax. 662 298 2392
E-mail: nittaya(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th
Objective and request for EPA assistant

- To redesign the existing national air quality monitoring system (the National Ambient Air Quality Monitoring Network) with regional and local levels.
- To design the roles of the PCD, regional, and local levels in air quality monitoring functions and also their inter-relationships.
- To design the data transfer and communication systems, QA/QC program, data analysis and management, and reporting system
- To recommend the appropriate air monitoring methods those regional and local levels should use in their air monitoring functions.
- To recommend step-by-step implementation plan of the new design aiming at to complete decentralization of monitoring.

8.Control, Prevention and response to secondary environmental effects from mining

- Ms.Chitsomanus Poomontree
Tel. 662 298 2376
E-mail: noise(at)pcd(dot)go(dot)th
Objective and request for EPA assistant

- To recommend step-by-step implementation plan of the new design aiming to complete decentralization of monitoring functions
- To develop a protocol for mine and quarry inspection

9. The Development of Air Quality and Noise Abatement from Aircraft Operation in Thailand

(EPA has no specialists on Air and Noise so the EPA coordinator will look for possible coordination with other relevant agency)
- Ms.Chitsomanus Poomontree
Tel. 662 298 2376
E-mail: noise(at)pcd(dot)go(dot)th
Objective and request for EPA assistant

- To develop a protocol for conducting environmental friendly mining
- To develop responding procedures to complaints and claims of damage
- To achieve knowledge and experience on the development of air quality and noise emission standards of aircraft operations
- To achieve knowledge and practice on the air emission measurement, its inventory, dispersion and abatement from aircraft and airport operations
- To achieve knowledge and practice on the noise measurement, analysis, and abatement method heard on the ground from fly-over aircraft and airport operations


Office of Hazardous Substance and Waste Management
Project project Plan/
Expert in thailand
Contact person
10. Strengthen Capacity Building on Pollutant Release and Transfer Register : PRTRs 1 week/year Ms. Pornpimon Chareonsong
Tel. 662 298 2457
E-mail: dbase(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th
Objective and request for EPA assistant

- Develop PRTR system on chemical industries
- Guideline on the draft PRTR regulation in chemical industries

11. Capacity Building on environmental damage insurance related to hazardous materials releases

(Canceled)
1year/2 person


15 days
Ms. Sunee Thapinta
Ms. Sasivimon Naewthong
Tel. 662 298 2439
E-mail: hss(at)pcd(dot)go(dot)th
Objective and request for EPA assistant

- To strengthen capacity on environmental damage assessment and insurance related to hazardous materials
- To develop a guidance for environmental damage assessment and insurance related to hazardous materials

12. Develop of the Manual of Risk Assessment Guidance for Contaminated Site

(Canceled)
1 year


1 expert/ 2 weeks
Ms. Luksamee Promakasikorn
Tel.662 298 2404
Fax.662 298 2404
Objective and request for EPA assistant

- To develop the manual risk assessment guidance, providing more detailed guidance on many procedures used to assess health risk
- To identify the existing of risks from the contaminated site

Request

1. Provide the outline of guidance, which is applicable for Thailand
2. Transfer knowledge, technology, and methodology of the guidance to PCD staff and the consultant

13. Capacity Building on Ecological Risk Assessment

(Project manager should provide specific time, expected output and location)
1 year


1-2 experts/2 weeks
Ms. Sunee Thapinta
Ms. Sasivimon Naewthong
Tel. 662 298 2439
E-mail: hss(at)pcd(dot)go(dot)th
Objective and request for EPA assistant

1. Training PCD officials and regional officers on ecological risk assessment
2. Developing a guideline and methodology for ecological risk assessment concerning pesticides utilization in a specific area
3. Conducting an ecological risk assessment concerning pesticides utilization in a pilot area


Environmental Quality and Laboratory Division
Project project Plan/
Expert in thailand
Contact person
14. Development of Methodology and Quality system for Hazardous Air Pollutants (HAPs)

(Selected 3 substances, VOCs, Total Reduced Sulfur and Trace element)
5 years


2 weeks /year
Dr. Vithet Srinets
Ms.Sirithorn Saengsai
Tel. 662 298 2555
E-mail: ptech(at)pcd(dot)go(dot)th
Objective and request for EPA assistant

Activities

1. Develop quality system for PCD's existing air pollutant analysis
2. Identify Air Pollutant parameters to develop analysis methodology
3. Develop, test and set up laboratory quality assurance and
quality control for the identified parameters.

Request

An expert on hazardous air pollutant analysis and air laboratory QA/AC ; plan project details including parameter selection, laboratory setup

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์
โทร. 0 2298 2475 โทรสาร 0 2298 2471
E-mail : jiranun(dot)h(at)pcd(dot)go(dot)th