สถิติการใช้บริการของระบบ การรับแจ้งเหตุเรื่องร้องทุกข์และอุบัติภัย หรือ Hot Line 1650 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือน พ.ศ. 2554
1. MENU 1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จากอุบัติภัยด้านสารเคม


2. MENU 2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ


3. MENU 3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี


4. MENU 4: บริการฐานข้อมูลเคมีภัณฑ์


5. MENU 5 : ศูนย์บริการประชาชน


เดือน\Menu 1 2 3 4 5 ทั้งหมด
มกราคม 15 21 4 9 18 67
กุมภาพันธ์ 18 24 2 2 17 63
มีนาคม 9 29 4 3 18 63
เมษายน 11 23 5 1 21 61
พฤษภาคม 12 25 2 2 29 70
มิถุนายน 16 34 10 2 10 72
กรกฎาคม 16 33 10 7 12 78
สิงหาคม 19 26 6 4 19 74
กันยายน 25 41 7 2 13 88
ตุลาคม 141 130 23 33 203 530
พฤศจิกายน 296 394 38 65 787 1580
ธันวาคม 33 54 9 10 77 183

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟื้นฟู
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
โทร 02 298 2404-7 โทรสาร 02 298 2404
sumetha(dot)w(at)pcd(dot)go(dot)th