มาตรฐานคุณภาพอากาศ มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม