รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ พ. ศ. 2556
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๕ ธ.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๘ ธ.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๑ ธ.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๗ พ.ย. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๐ พ.ย. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๓ พ.ย. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๖ พ.ย. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๓๐ ต.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๔ ต.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๖ ต.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๐ ต.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒ ต.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๕ ส.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๘ ส.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๑ ก.ย. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๔ ก.ย. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๘ ส.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๕ ส.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๘ ส.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๘ ส.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๓ ส.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๔ ส.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๘ ก.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๑ ก.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๕ ก.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๗ ก.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๓๐ มิ.ย. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๓ มิ.ย. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๖ มิ.ย. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๙ มิ.ย. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒ มิ.ย. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๖ พ.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๙ พ.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๒ พ.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๖ พ.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๘ เม.ย. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๘ เม.ย. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๘ เม.ย. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๓๑ มี.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๔ มี.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๗ มี.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๐ มี.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๓ มี.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๔ ก.พ. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๗ ก.พ. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๑๐ ก.พ. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๓ ก.พ. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๗ ม.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๒๐ ม.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๖ - ๑๒ ม.ค. ๕๗
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ๓๐ ธ.ค. ๕๖ - ๕ ม.ค. ๕๗
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
โทรศัพท์ 0 2298 2256 โทรสาร 0 2298 2202
E-mail : jennarong.c@pcd.go.th
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม