โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน 
4 ขั้นตอนง่าย ๆ ก่อนนำมาบริจาค
ความก้าวหน้าโครงการ
 
 • แถลงข่าวโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน”
 •  
 • กิจกรรมคอนเสิร์ต เติมฝัน ปันขาเทียม
 •  
 • กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เติมฝัน ปันขาเทียม”
 •  
 • กระทรวงทรัพยากรฯ จัดแถลงข่าวและเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระพี่นางฯ
 •  
 • คพ. จับมือสถาบันการศึกษา ภาคเอกชนเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

 • โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  องค์ประธาน มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริษัทบางกอกแคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัทไทยเบเวอร์ เรจแคน จำกัด ซึ่งสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อรวบรวมวัสดุอะลูมิเนียมส่งให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำไปจัดทำขาเทียมและไม้เท้าพระราชทาน มอบให้กับผู้พิการยากไร้ ด้อยโอกาส ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการ “การเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน” เพื่อรณรงค์เรียกคืนขยะประเภทอะลูมิเนียมกลับมาใช้ใหม่ เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในวโรกาสมหามงคลสมัยที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา และในปี พ.ศ. 2549 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจน์แคน จำกัด โดยได้รับความร่วมมือจาก ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จัดทำโครงการ "การใช้วัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน" โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่าในการเรียกคืน 80 ตันจากเดิม 72 ตัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเป็นการลดปัญหาขยะมูลฝอยจากอลูมิเนียม ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือผู้พิการ รวมทั้งลดการนำเข้าขาเทียมจากต่างประเทศซึ่งมีมูลค่าประมาณ 10,000 บาทต่อขาเทียม 1 ข้าง ซึ่งถ้าใช้ห่วงดึงฝากระป๋อง จะใช้ประมาณ 2,500 ชิ้น หรือ 1 กิโลกรัม ต่อขาเทียม 1 ขา และมีต้นทุนเพียง 700 บาทเท่านั้น
     

  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของเสียที่เป็นขยะอลูมิเนียมในประเทศไทย เมื่อ 5 ปีที่แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 53 มาถึงปี 2549 มีของเสียที่เป็นขยะอลูมิเนียม 597,000 ตัน สามารถเก็บคืนนำมารีไซเคิลใช้ประโยชน์ 452,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 71 จากการดำเนินการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่เยาวชน ผลิตสื่อคุณกระป๋องเพื่อเผยแพร่แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมอบถังรองรับวัสดุอะลูมิเนียมให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และประชาชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งนับเป็นความสำเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้ทรัพยากรของประเทศ และเป็นประโยชน์กับผู้พิการ

  ปี
  เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม (ตัน)
  2546
  36.68
  2547-2548
  284.19
  2549
  447.26
  2550
  169.21
  รวมประมาณ
  937.34
     
       

  4 ขั้นตอนง่าย ๆ ก่อนนำมาบริจาค

  ขั้นตอนที่ 1  ล้างให้สะอาด
  ขั้นตอนที่ 2  ใช้มือบีบตรงกลาง
   
   
  ขั้นตอนที่ 3  กดหรือทับให้แบน
  ขั้นตอนที่ 4  นำใส่ตู้บริจาค

  จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมและห่วงดึงฝากระป๋องอลูมิเนียมโดยการทำความสะอาด ผึ่งให้แห้งแล้วบีบให้มีขนาดเล็กลง และบริจาคได้ที่ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ความก้าวหน้าโครงการ

   
  1. แถลงข่าวโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ที่กรมควบคุมมลพิษ นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ อธิบดี กรมควบคุมมลพิษ พร้อมพันธมิตรร่วมแถลงข่าวโครงการ เรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
     
     
     
  2. กิจกรรมคอนเสิร์ต เติมฝัน ปันขาเทียม เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและนำวัสดุอะลูมิเนียมมาบริจาค และนำวัสดุอะลูมิเนียมเก่ามาแลกซื้อสินค้าใหม่ในราคาถูก
  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2549 ณ สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2549 ณ กาดเชิงดอย จังหวัดเชียงใหม่
  ครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2549 ณ เดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพฯ
  (ถ่ายทอดสด รายการเวทีไท)
   
  3. กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เติมฝัน ปันขาเทียม”

  1. ผลการประกวดวาดภาพระบายสีรางวัลชนะเลิศ "เติมฝัน ปันขาเทียม"

  ลำดับ
  ชื่อ
  สกุล
  อายุ
  ระดับชั้น
  โรงเรียน
  1
  เด็กหญิงศุภนิดา พรหมมา
  9
  ป.3/6
  อนุบาลภูเก็ต
  2
  เด็กหญิงนริศรา นิละวรรณ
  12
  ป.6
  ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
  3
  เด็กหญิงศุภิสรา ภูมิธนาศิลป์
  10
  ป.5/1
  เมตตาวิทยา

  รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1
  คลิกเพื่อดูรูปขยาย
  รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2
  คลิกเพื่อดูรูปขยาย

  2. ผลการประกวดวาดภาพระบายสีรางวัลชมเชย "เติมฝัน ปันขาเทียม"

  ลำดับ
  ชื่อ
  สกุล
  อายุ
  ระดับชั้น
  โรงเรียน
  1
  เด็กชายธีระยุทธ ด้วงมูล
  14
  ม.3
  น้ำก้อ
  2
  เด็กชายทีนกร พงษ์มณี
  12
  ป.6
  ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
  3
  เด็กชายนครินทร์ สุวรรณคดี
  10
  ป.4
  ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
  4
  เด็กหญิงรพีพร ขันตี
  9
  ป.3/3
  อนุบาลภูเก็ต
  5
  เด็กหญิงรัชนีชล ดาโส
  -
  ม.1/1
  ติ้ววิทยาคม
  6
  นางสาววนิดา ทาตัน
  -
  ม.3/1
  ติ้ววิทยาคม
  7
  เด็กหญิงฐิติมา ไชยชมภู
  -
  ม.1/1
  ติ้ววิทยาคม
  8
  เด็กหญิงสุกัญญา แสนคำ
  -
  ม.3/1
  ติ้ววิทยาคม
  9
  เด็กชายวิทยา แว่นทอง
  10
  ป4/6
  วชิรวิทย์
  10
  เด็กชายศิลป์ อนันต์
  -
  ม.1
  เชิงทะเลวิทยาคม

  4. กระทรวงทรัพยากรฯ จัดแถลงข่าวและเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระพี่นางฯ

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงข่าวและเปิดงานนิทรรศการ พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแสดงนิทรรศการ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และสดุดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี ทรงพระคุณแก่บ้านเมืองเป็นอเนกปริยาย เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไป
     
     
     

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  กรมควบคุมมลพิษ

  โทรศัพท์ 0 2298 2081-3 โทรสาร 0 2298 2002
  E-mail : pr(at)pcd(dot)go(dot)th
  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม