• ข้อมูลลดและใช้ประโยขน์ขยะ_องค์ประกอบและปริมาณ (กทม, ภาค1-16) [Excel 852KB]
  • ข้อมูลลดและใช้ประโยขน์ขยะ_ปริมาณขยะนำกลับมาใช้ใหม่ (กทม, ภาค1-16) [Excel 562KB]
  • ข้อมูลลดและใช้ประโยขน์ขยะ_ร้านรับซื้อของเก่า (กทม, ภาค1-16) [Excel 956KB]

ที่มา : ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย กรมควบคุมมลพิษ, 2546


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

โทร 0 2298 2409-10 โทรสาร 0 2298 2415
E-mail : napawas(dot)b(at)pcd(dot)go(dot)th


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม