สถิติข้อมูลดำเนินการสำรวจโรงงานตามโครงการนักรบสิ่งแวดล้อม
สำรวจ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2549

สถิติข้อมูลดำเนินการสำรวจโรงงาน