Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 29/2552 คพ. จับมือ จังหวัดสมุทรปราการ ลดมลพิษจากยานพาหนะ

News date 02-Jun-2009

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 29/2552
วันที่ 29 พฤษภาคม 2552

คพ. จับมือ จังหวัดสมุทรปราการ ลดมลพิษจากยานพาหนะ

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 นายสุรชัย ขันอาสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มีกำหนดการเปิดงาน "ถนนปลอดมลพิษ...ชีวิตปลอดภัย" และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมจัดงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ โดยงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ลดมลพิษจากยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่ร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ


นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้ข้อมูลว่าจังหวัดสมุทรปราการมีการใช้ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าและโดยสารจำนวนมาก จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแต่ปี 2540-2551 พบว่าปัญหาหลักคือฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีปริมาณสูงเกินมาตรฐานแต่มีความรุนแรงลดลง โดยในปี 2551 มีค่าเฉลี่ยรายปี 57.0 ไมโครกรัม/ ลูกบาศ์กเมตร (มคก./ลบม.) (มาตรฐาน 50 มคก./ลบม.) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 12.2 ? 249.5 มคก./ลบม. (มาตรฐาน 120 มคก./ลบม.) และจำนวนครั้งที่ฝุ่น PM10 เกินมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 4.9 ส่วนระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ริมเส้นทางจราจรพบว่ามีค่าเกินมาตรฐาน (70 เดซิเบลเอ) ทั้งนี้พบว่ารถดีเซลที่มีควันดำและเสียงดังเกินมาตรฐานส่วนใหญ่คือรถโดยสารและรถโดยสารระหว่างจังหวัด


ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจึงประสานความร่วมมือจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานต่างๆ จัดงาน "ถนนปลอดมลพิษ...ชีวิตปลอดภัย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมลพิษจากยานพาหนะ ผลกระทบ การดูแลรักษารถ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานคือ ชาวสมุทรปราการให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากยานพาหนะ ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพอากาศและเสียงที่ดีขึ้นของจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการจัดงานได้กำหนดจัด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง และครั้งที่ 2 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2552 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.พระประแดง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในงาน อาทิ บริการตรวจวัดมลพิษรถยนต์ดีเซล และรถจักรยานยนต์ บริการซ่อมปรับแต่งรถจักรยานยนต์เพื่อลดมลพิษ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี เปลี่ยนอะไหล่หรือท่อไอเสียในราคาพิเศษ บริการซ่อมปรับแต่งเครื่องยนต์รถยนต์ดีเซล แจกคูปองเข้ารับบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ดีเซลฟรี (จำนวนจำกัด) จำหน่ายหมวกกันน็อคราคาพิเศษ บริการตรวจการได้ยิน แสดงนิทรรศการ และแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้


นายสุรชัย ขันอาสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวถึงนโยบายการจัดการมลพิษจากยานพาหนะในพื้นที่ว่า ได้มีการจัดทีมตรวจจับยานพาหนะมีมลพิษเกินมาตรฐานอย่างเข้มงวด และต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 โดยรถที่มีมลพิษเกินมาตรฐานจะมีโทษปรับและถูกห้ามใช้ นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ชาวสมุทรปราการ ดูแลสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนนำมาใช้บนท้องถนนเพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมบนท้องถนนของจังหวัดสมุทรปราการดียิ่งขึ้น และขอเชิญร่วมงาน ?ถนนปลอดมลพิษ...ชีวิตปลอดภัย? ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง และ วันที่ 5-6 มิถุนายน 2552 ณ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.พระประแดง


ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0 2380 1169 หรือกรมควบคุมมลพิษ โทร. 0 2298 2375 หรือดูรายละเอียดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เว็บไซด์ของ กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)