Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 31/2552
For more detail :
click here

News date 16-Jun-2009

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 31/2552
วันที่ 5 มิถุนายน 2552

จ.สมุทรปราการ - คพ. จัดกิจกรรม
รถปลอดมลพิษ ที่ อ.พระประแดง ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2552 นายสุรชัย  ขันอาสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ลดมลพิษจากยานพาหนะในจังหวัดสมุทรปราการ ?ถนนปลอดมลพิษ...ชีวิตปลอดภัย? ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.พระประแดง ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีกิจกรรมให้บริการตรวจวัดมลพิษยานพาหนะ ซ่อมปรับแต่งรถจักรยานยนต์เพื่อลดมลพิษจากผู้ผลิตรถยี่ห้อต่างๆ  และปรับแต่งรถยนต์ดีเซลโดย   ทีมช่างจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจวัดการได้ยิน แสดงนิทรรศการความรู้ และเกมส์ตอบคำถามมีรางวัลสำหรับเข้ามาร่วมงาน ทั้งนี้ งาน ?ถนนปลอดมลพิษ...ชีวิตปลอดภัย? ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2552 จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองลัดหลวง กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานต่างๆ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ลดมลพิษจากยานพาหนะ จึงขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการฝั่งอำเภอพระประแดง  รวมทั้งผู้ขับขี่ที่สัญจรไปมา มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมโดยดูแลรักษาสภาพยานพาหนะไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่สมุทรปราการแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน และลดปัญหาโลกร้อนได้ทางหนึ่งด้วย และขอเชิญเข้าร่วมงานในวันที่ 5 และ 6 มิถุนายน 2552 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.พระประแดง

นายวรศาสน์  อภัยพงษ์  รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากและเป็นเขตควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษจึงได้ดำเนินโครงการจัดการมลพิษต่างๆ ร่วมกับจังหวัด รวมทั้งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ทั้งด้านน้ำเสีย ขยะ กลิ่น ฝุ่นละอองและเสียงรบกวนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2552 ได้จัดทำโครงการ ?รวมพลังทั่วทิศ ลดมลพิษทั่วไทย? ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอิสระ กว่า 30 หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการลดและขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0 2380 1169 หรือกรมควบคุมมลพิษ โทร. 0 2298 2375 หรือดูรายละเอียดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เว็บไซด์ของ กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)