2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานโดยวิธีพิเศษ
For more detail :
click here

News date 09-Dec-2009

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานโดยวิธีพิเศษ
ของกองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ


ตามที่ได้มีประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานโดยวิธีพิเศษ เพื่อให้ปฏิบัติงานในสังกัดกองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียด

Download :
Contact : สุชิน สังขพงษ์ (suchin(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)