Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษ
For more detail :
click here

News date 31-Mar-2010

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 18/2553
วันที่ 24 มีนาคม 2553

ผู้ประกอบการรถขนส่งและโดยสาร ใน จ.สมุทรปราการ
ร่วมอบรม "การขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษ"

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมเรื่อง การขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษ โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าของสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่บริหารจัดการรถภายในสถานประกอบการ พนักงานขับรถ จากสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และนิคมอุตสาหกรรมบางปู รวม 70 คน ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

นายชนะ นพสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม มีปริมาณการใช้ยานพาหนะเพื่อการบรรทุกขนส่งและโดยสารจำนวนเพิ่มขึ้น และหากไม่มีการบำรุงรักษาที่ดีจะทำให้สภาพรถไม่มีความปลอดภัยในการขับขี่ การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์เกิดการสูญเสียพลังงานมากกว่าปกติ และก่อให้เกิดมลพิษทั้งควันดำและเสียงดัง รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งทำให้คุณภาพอากาศและเสียงในสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่เกินเกณฑ์มาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการได้

ดังนั้น จังหวัดสมุทรปราการจึงได้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหามลพิษจากยานพาหนะมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะในจังหวัดสมุทรปราการมากยิ่งขึ้น โดยการจัดอบรมเรื่อง การขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษ ในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่ท่านผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ที่จดทะเบียนรถเพื่อใช้ในการบรรทุกขนส่งสินค้าและบริการโดยสารจำนวนมาก รวมทั้งผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จะได้รับความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการการใช้รถอย่างปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษ มีแนวทางการบำรุงรักษารถเชิงป้องกัน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ


คพ.ประสาน จ.สมุทรปราการจัดอบรม เรื่อง การขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษ


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)